Ezinye izindlela zokulungiswa kwengxabano: kungani futhi kufanele ukhethe nini ukulamula?

Lapho amaqembu asesimweni sokungqubuzana futhi engakwazi ukuxazulula lolu daba eyedwa, ukuya enkantolo kuvame ukuba isinyathelo esilandelayo. Kodwa-ke, izingxabano phakathi kwamaqembu zingaxazululwa ngezindlela ezahlukahlukene. Enye yalezi zindlela zokulungisa ukungezwani ukulamula. Ukulamula kuyindlela yobulungiswa yangasese futhi ngaleyo ndlela kungenye yezindlela zomthetho.

Ezinye izindlela zokulungiswa kwengxabano: kungani futhi kufanele ukhethe nini ukulamula?

Kodwa kungani ungakhetha ukulamula esikhundleni sendlela evamile yomthetho? Inqubo yokulamula ihlukile ngokuyisisekelo kwinqubo yokwahlulela. Amaphuzu alandelayo akagcini ngokuchaza umehluko phakathi kwezindlela ezimbili zokuxazulula izingxabano, kodwa futhi aqokomisa nezinzuzo zokulamula:

  • ubuchwepheshe. Umehluko ngokuthathwa kwezomthetho ngukuthi ekulameni ukungezwani kuxazululwa ngaphandle kwenkantolo. Amaqembu angabeka (inombolo engajwayelekile) yochwepheshe abazimele uqobo. Bakha ikomidi lokulamula (noma ibhodi yokulamula) elisingatha ukungezwani. Ngokungafani nejaji, ochwepheshe noma abagwebi basebenza emkhakheni ofanele lapho impikiswano yenzeka khona. Ngenxa yalokhu, banokufinyelela okuqondile kulolo lwazi oluthile nobuchwepheshe obudingekayo ekuxazululeni ukungqubuzana okukhona njengamanje. Futhi ngenxa yokuthi ijaji livame ukungabi nalo lwazi oluthile, kuvame ukwenzeka ezinkambisweni zezomthetho lapho ijaji libona kufanele ukuthi laziswe ngochwepheshe mayelana nezingxenye ezithile zempikiswano. Uphenyo olunjalo luvame ukudala ukubambezeleka okukhulu kwinqubo futhi luhambisana nezindleko eziphakeme.
  • Isikhathi seqile. Ngaphandle kokubambezeleka, ngokwesibonelo ngokubandakanya ochwepheshe, inqubo uqobo ngokuvamile ithatha isikhathi eside ngaphambi kwejaji elijwayelekile. Ngemuva kwakho konke, izinqubo ngokwazo zihlehliswa njalo. Kwenzeka kaningi ukuthi amajaji, ngenxa yezizathu ezingaziwa emaqenjini, anqume ukuhlehlisa isahlulelo kanye noma kaningana ngamaviki ayisithupha. Inqubo emaphakathi ingathatha kalula unyaka owodwa noma emibili. Ukulamula kuthatha isikhathi esincane futhi kuvame ukuxazululwa kungakapheli izinyanga eziyisithupha. Futhi akunamathuba okufaka isikhalazo ngokulamula. Uma ikomidi lokulamula lithatha isinqumo, ukungqubuzana kuyaphela futhi icala livalwe, okugcina izinqubo ezinde nezimbiza zibe zincane. Lokhu kwehlukile kuphela uma amaqembu avumelana ngokusobala komunye nomunye ngokuthi kungenzeka afake isikhalazo.
  • Endabeni yokulamula, izinhlangano ngokwazo zithwala izindleko zenqubo kanye nokusetshenziswa kochwepheshe be-arbitrators. Esimweni sokuqala, lezi zindleko zingahle ziphenduke ziphezulu emaphathini kunezindleko zokuya ezinkantolo ezijwayelekile. Ngemuva kwakho konke, abaphikisi ngokuvamile kufanele bakhokhwe ngehora. Kodwa-ke, esikhathini eside, izindleko ezinkambisweni zokulamula zamaqembu zingahle ziphansi kunezindleko zokuqhutshwa komthetho. Yize kunjalo, inqubo yezokwahlulela ayigcini nje ngokuthatha isikhathi esithe xaxa ngakho-ke izinqubo zenqubo, kodwa kulokho kungenzeka ukuthi kudingwe ochwepheshe bangaphandle okusho ukuthi izindleko ezikhulayo. Uma uwina inqubo yokulamula, abahluleli bangaphindisela futhi badlulise zonke izindleko noma inxenye yezindleko ozenzile ngenqubo kwelinye iqembu.
  • Odabeni lwamacala ajwayelekile ezinkantolo, amacala abhekene nawo avulekele umphakathi futhi izinqumo zenkantolo zivame ukushicilelwa. Le nkambo yemicimbi ingahle ingafiseleki esimweni sakho, uma unikezwe ukulimala okungenzeka noma ukulimala okungekhona okwenziwe. Esimweni sokulamula, amaqembu angaqinisekisa ukuthi okuqukethwe nemiphumela yecala kuhlala kuyimfihlo.

Omunye umbuzo uwukuthi nini kungaba ukuhlakanipha ukukhetha ngokulamula esikhundleni sendlela evamile yomthetho? Lokhu kungaba njalo uma kukhulunywa ngengxabano ngaphakathi kwamagatsha athile. Ngemuva kwakho konke, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, ukungqubuzana okunjalo kuvame ukungadingi isixazululo esikhathini esifushane nje kuphela, kodwa futhi nangaphezulu kwabo bonke ubuchwepheshe obungaqinisekiswa futhi bunikezwe kwinqubo yokulamula ukuze kufinyelelwe isisombululo. Umthetho wokulamula yigatsha elihlukile lezemidlalo elivame ukusetshenziswa kubhizinisi, ekwakheni nakwezindawo zokuhlala.

Ngokubheka amaphuzu ashiwo ngenhla, kubalulekile ukuthi amaqembu, lapho enza isivumelwano, anake hhayi kuphela kwezentengiso noma zezezimali, kodwa futhi acubungule isimo sokuxazulula izingxabano. Ngabe uletha noma iyiphi impikiswano nelinye iqembu enkantolo evamile noma ukhetha ukulamula? Uma ukhetha ukulamula, kunengqondo ukusungula isigatshana sokulamula ngokubhala esivumelwaneni noma imigomo nemibandela ejwayelekile ekuqaleni kobudlelwano nelinye iqembu. Umphumela waleso sigatshana sokulamula ukuthi inkantolo ejwayelekile kumele iveze ukuthi ayinamandla okuphatha uma, ngaphandle kwenhlawulo yokulamula ebopha, iqembu elethula impikiswano kuyo.

Ngaphezu kwalokho, uma abaxazululi abazimele bekhiphe isinqumo ecaleni lakho, kubalulekile ukukhumbula ukuthi lesi sinqumo sibophezela amaqembu. Lokhu kusho ukuthi bobabili abathintekayo kumele bahambisane nesinqumo sekomidi lokulamula. Uma bengakwenzi, ikomidi lokulamula lingacela inkantolo ukuthi icindezele amaqembu ukuthi enze lokho. Uma ungavumelani nesinqumo, awukwazi ukuyisa enkantolo icala lakho ngemuva kokuthi inqubo yokulamula iphelile.

Ingabe awunaso isiqiniseko sokuthi ukuvuma ukulamula kuyinto enhle yini kuwe? Sicela uxhumane ne- Law & More ochwepheshe. Ungaxhumana futhi Law & More uma ufuna ukwenza isivumelwano sokulamula noma sihlolwe noma unemibuzo mayelana nokulamula. Ungathola neminye imininingwane mayelana nokulamula kithi indawo yomthetho wokulamula.

Ungahlukıselana