Ukuchitshiyelwa koMthetho Wokuqashwa KwamaDashi WaseDashi

Ngokusho komthetho i-Dutch Trust Office Supervision Act, le nsizakalo elandelayo ibhekwa njengenkonzo yetrasti: ukuhlinzekwa kwe-domicile yebhizinisi elisemthethweni noma inkampani ngokuhambisana nokunikezwa kwemisebenzi eyengeziwe. Lezi zinsizakalo ezingeziwe zingakwazi, phakathi kokunye, ukuhlinzeka ngezeluleko zomthetho, ukunakekela ukubuyiselwa kwentela kanye nokwenza imisebenzi ephathelene nokulungiselela, ukuhlola noma ukucwaningwa kwama-akhawunti waminyaka yonke noma ukusebenza kokuphathwa kwebhizinisi. Emsebenzini, ukuhlinzekwa kwe-domicile kanye nokunikezwa kwemisebenzi eyengeziwe kuvame ukuhlukaniswa; lezi zinsizakalo azinikezwanga yiqembu elilodwa. Iqembu elinikezela ngezinsizakalo ezingeziwe liletha iklayenti lixhumane neqembu elinikeza i-domicile noma okuphambene nalokho. Ngale ndlela, bobabili abahlinzeki abaweli ngaphansi kwe-Dutch Trust Office Supervision Act.

Kodwa-ke, ngeMemorandum of Amendment kaJuni 6, 2018, kwenziwa isiphakamiso sokubekwa kwenqatshelwe kulokhu kwahlukaniswa kwemisebenzi. Lokhu kwenqatshelwa kufaka ukuthi abahlinzeki bezinsizakalo bakhombisa ukuthi bayisetshenziselwa ukwethenjwa ngokuya nge-Dutch Trust Office Supervision Act lapho behlinzeka ngezinsizakalo okuhloswe ngazo ukuhlinzekwa kwe-domicile nasekuhlinzekweni kwemisebenzi eyengeziwe. Ngaphandle kwemvume, umhlinzeki wesevisi ngakho-ke akasavunyelwe ukuthi ahlinzeke izinsizakalo ezingeziwe futhi ngemuva kwalokho axhumanise iklayenti neqembu elinikeza i-domicile. Ngaphezu kwalokho, umhlinzeki wesevisi ongenayo imvume angeke asebenze njengommeli ngokuletha iklayenti lixhumana nabantu abahlukene abanganikeza i-domicile futhi bahlinzeke izinsizakalo ezingeziwe. Umthethosivivinywa wokuchibiyela i-Dutch Trust Office Supervision Act manje useSenate. Lapho lo mthethosivivinywa wamukelwa, lokhu kuzoba nemiphumela enkulu ezinkampanini eziningi; izinkampani eziningi kuzofanela zenze isicelo semvume ngaphansi komthetho i-Dutch Trust Office Supervision Act ukuze ziqhubeke nemisebenzi yazo yamanje.

Ungahlukıselana