Ukuchitshiyelwa koMthetho Wokuqashwa KwamaDashi WaseDashi

Umthetho Wokuphathwa Kwehhovisi LeDutch Trust

Ngokusho komthetho i-Dutch Trust Office Supervision Act, le nsizakalo elandelayo ibhekwa njengenkonzo yetrasti: ukuhlinzekwa kwe-domicile yebhizinisi elisemthethweni noma inkampani ngokuhambisana nokunikezwa kwemisebenzi eyengeziwe. Lezi zinsizakalo ezingeziwe zingakwazi, phakathi kokunye, ukuhlinzeka ngezeluleko zomthetho, ukunakekela ukubuyiselwa kwentela kanye nokwenza imisebenzi ephathelene nokulungiselela, ukuhlola noma ukucwaningwa kwama-akhawunti waminyaka yonke noma ukusebenza kokuphathwa kwebhizinisi. Emsebenzini, ukuhlinzekwa kwe-domicile kanye nokunikezwa kwemisebenzi eyengeziwe kuvame ukuhlukaniswa; lezi zinsizakalo azinikezwanga yiqembu elilodwa. Iqembu elinikezela ngezinsizakalo ezingeziwe liletha iklayenti lixhumane neqembu elinikeza i-domicile noma okuphambene nalokho. Ngale ndlela, bobabili abahlinzeki abaweli ngaphansi kwe-Dutch Trust Office Supervision Act.

Kodwa-ke, ngeMemorandamu Yokuchibiyela kaJuni 6, 2018, kwenziwa isiphakamiso sokuthi kuphoqelelwe lokhu kwehlukaniswa kwezinsizakalo. Lokhu kunqatshelwa kubandakanya ukuthi abahlinzeki bezinsizakalo bakhombisa ukwethenjwa ngokusho kweDutch Trust Office Supervision Act lapho behlinzeka ngezinsizakalo ezibhekiswe ekunikezelweni kwezindawo zokuhlala kanye nasekuhlinzekweni kweminye imisebenzi. Ngaphandle kwemvume, umnikezeli wesevisi ngakho-ke akasavunyelwe ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingeziwe futhi ngemuva kwalokho axhumane neklayenti neqembu elihlinzeka ngendawo yokuhlala. Ngaphezu kwalokho, umhlinzeki wesevisi ongenayo imvume angeke asebenze njengomxhumanisi ngokuletha iklayenti ekuxhumaneni nezinhlaka ezahlukahlukene ezinganikeza indawo yokuhlala futhi zinikeze izinsizakalo ezingeziwe. Umthethosivivinywa wokuchibiyela iDutch Trust Office Supervision Act manje ususeSenate. Lapho lo mthethosivivinywa wamukelwa, lokhu kuzoba nemiphumela emikhulu ezinkampanini eziningi; izinkampani eziningi kuzofanele zifake isicelo semvume ngaphansi kweDutch Trust Office Supervision Act ukuze ziqhubeke nemisebenzi yazo yamanje.

Law & More