Ukuxhashazwa emsebenzini

Ukuqinela abanye emsebenzini kuvame kakhulu kunokuba kulindelwe. Noma ngabe ukunganakwa, ukuhlukunyezwa, ukukhishwa inyumbazane noma ukusatshiswa, umuntu oyedwa kwabayishumi uthola ukuhlukunyezwa okuhleliwe kozakwabo noma kubaphathi. Futhi akufanele imiphumela yokuxhashazwa emsebenzini inganakwa. Yize kunjalo, ukuqinela abanye emsebenzini akubizi nje kuphela abaqashi izinsuku ezingeziwe eziyizigidi ezine zokungayi emsebenzini ngonyaka kanye nama-euro ayizigidi eziyisishiyagalolunye lapho kuqhubeka ukukhokha amaholo ngokungayi emsebenzini, kodwa futhi kubangela nezikhalazo ngokomzimba nangokwengqondo. Ngakho-ke, ukuxhashazwa emsebenzini kuyinkinga enkulu. Kungakho kubalulekile ukuba bobabili abaqashi nabaqashi bathathe izinyathelo zisencane. Ngubani ongathatha noma okufanele athathe siphi isinyathelo ngokuya ngohlaka lwezomthetho lapho okufanele kubhekwe khona ukuxhashazwa emsebenzini.

Ukuxhashazwa emsebenzini

Okokuqala, ukuxhashazwa emsebenzini kungahlukaniswa njengomthwalo wengqondo ngokwencazelo yoMthetho Wezimo Zokusebenza. Ngaphansi kwalomthetho, umqashi unesibopho sokulandela inqubomgomo okuhloswe ngayo ukudala izimo zokusebenza ezingcono kakhulu futhi avimbele futhi anciphise lolu hlobo lwentela yabasebenzi. Indlela lokhu okufanele yenziwe ngayo umqashi icaciswa nangaphezulu ku-athikili 2.15 yoMthetho Wezimo Zokusebenza. Lokhu kuthinta okubizwa ngokuthi yi-Risk yokusungula nokuhlaziya (i-RI&E). Akufanele nje inikeze ukuqonda kuzo zonke izingozi ezingaba khona enkampanini. I-RI & E kumele futhi ibe nohlelo lokusebenza lapho kufakwa khona izinyathelo eziphathelene nobungozi obukhonjiwe, njengomthwalo wengqondo. Ngabe umsebenzi akakwazi ukubuka i-RI&E noma yi-RI&E ngakho-ke inqubomgomo enkampanini imane nje ilahlekile? Ngemuva kwalokho umqashi wephula umthetho we-Working Conditions Act. Kuleso simo, umqashwa angabika kwa-SZW Inspection Service, ephoqelela Umthetho Wezimo Zokusebenza. Uma uphenyo lukhombisa ukuthi umqashi akazithobelanga izibopho zakhe ngaphansi koMthetho Wokusebenza Wezimo, i-Inspector SZW ingaphoqelela inhlawulo yokuphatha kumqashi noma yenze umbiko ongokomthetho, owenza ukuthi kube nophenyo lobugebengu.

Ngaphezu kwalokho, ukuxhashazwa emsebenzini kuhambelana futhi nomongo ojwayelekile weSigaba 7: 658 seKhodi Yezwe YaseDashi. Ngemuva kwakho konke lokhu, le ndatshana ibuye futhi iqondene nomsebenzi womqashi wokunakekela indawo ephephile yokusebenza futhi icacisa ukuthi kulo mongo umqashi kufanele ahlinzeke ngezindlela nemiyalo edingekayo ngokufanele ukuvikela umsebenzi wakhe ekulimaleni okulimazayo. Ngokusobala, ukuxhashazwa emsebenzini kungaholela ekulimaleni ngokomzimba noma ngokwengqondo. Ngale ndlela, umqashi kufanele futhi avimbele ukuxhashazwa emsebenzini, aqinisekise ukuthi umthwalo womsebenzi womqondo awuphezulu kakhulu futhi uqinisekise ukuthi ukuxhashazwa kuyama ngokushesha. Uma umqashi ehluleka ukwenza lokho futhi umqashwa ehlukumezeka ngenxa yalokho, umqashi usebenza ngokungahambisani nezindlela ezinhle zokuqashwa njengoba kushiwo eSigabeni 7: 658 se-Dutch Civil Code. Uma kunjalo, isisebenzi singabopha umqashi ukuthi anecala. Uma umqashi esehluleka ukukhombisa ukuthi ufeze umsebenzi wakhe wokunakekela noma ukuthi umonakalo uwumphumela wenhloso noma wokunganaki ngamabomu kulowo msebenzi, unesibopho futhi kufanele akhokhe lowo monakalo odaleka ngenxa yokuxhashazwa emsebenzini kumphathi .

Ngenkathi kucatshangwa ukuthi ukuqinela abanye emsebenzini akunakuvinjwa ngokuphelele ekusebenzeni, umqashi angalindeleka ukuthi athathe izinyathelo ezifanele zokuvimbela ukuxhashazwa ngangokunokwenzeka noma alwe nakho kusenesikhathi. Ngale ndlela, ngokwesibonelo, kuwukuhlakanipha kumqashi ukuqasha umeluleki oyimfihlo, ukusetha inqubo yezikhalazo nokwazisa abasebenzi ngentshiseko ngezenzo zokulwa nokuxhashazwa kanye nezinyathelo ezibhekene nakho. Isinyathelo esisekude kakhulu kulolu daba ukuxoshwa. Le ndlela ngeke isetshenziswe hhayi umqashi kuphela, kodwa futhi nomsebenzi. Noma kunjalo, ukuthatha, ngokuqinisekile yisisebenzi uqobo, akuhlali kuhlakaniphile. Uma kunjalo, umqashwa ubeka engcupheni ilungelo lakhe lokwehlukanisa kuphela, kodwa futhi nelungelo lokuthola inzuzo. Ngabe lesi sinyathelo sithathwa umqashi? Ngemuva kwalokho kunethuba elihle lokuthi isinqumo sokuxoshwa sizongenelwa ngumsebenzi.

At Law & More, siyaqonda ukuthi ukuqinela abanye emsebenzini kungaba nethonya elikhulu kumqashi nakwisisebenzi. Kungakho sisebenzisa indlela yomuntu siqu. Ngabe ungumqashi futhi ungathanda ukwazi ukuthi ungakuvimba kanjani noma ukukhawulele ukuxhashazwa emsebenzini? Ngabe wena njengesisebenzi kufanele ubhekane nokuxhashazwa emsebenzini futhi ufuna ukwazi ukuthi yini ongayenza ngakho? Noma ingabe uneminye imibuzo kule ndawo? Sicela uxhumane Law & More. Sizosebenza nawe ukunquma izinyathelo ezingcono kakhulu (zokulandela) zakho. Abameli bethu abangochwepheshe emkhakheni wezomthetho wokuqashwa futhi bayakujabulela ukunikeza izeluleko noma usizo, kufaka nezinyathelo zomthetho.

Ungahlukıselana