Isehlukaniso ngokusebenzisa ukulamula

Isehlukaniso ngokusebenzisa ukulamula

Isehlukaniso sivame ukuhambisana nokungavumelani phakathi kwabalingani. Lapho wena nomlingani wakho nihlukana futhi ningavumelani, izingxabano ziyovela ukuthi kwezinye izikhathi zinganda. Isehlukaniso kwesinye isikhathi singakhipha okubi kumuntu ngenxa yemizwelo yabo. Esimweni esinjalo, ungashayela ummeli ukuthola ilungelo lakho elisemthethweni. Uzokwazi ukuqala izinyathelo zomthetho esikhundleni sakho. Kodwa-ke, kunethuba elihle lokuthi izingane zakho, ngokwesibonelo, zingahlupheka kakhulu ngenxa yalokho. Ukugwema lokhu kushuba, ungakhetha isehlukaniso ngokusebenzisa ukulamula. Eqinisweni, lokhu kuvame ukubizwa ngokuthi ukulamula ukulamula.

Isehlukaniso ngokusebenzisa ukulamula

Kuyini ukulamula?

Noma ngubani onengxabano ufuna ukuyiqeda masinyane. Imvamisa impikiswano isivele ifinyelele ezingeni eliphakeme kangangokuba bobabili amaqembu awasasiboni isisombululo. Ukulamula kungakushintsha lokho. Ukulamula yisisombululo esihlangene sombango ngosizo lomlamuli wokungqubuzana okungathathi hlangothi: umlamuleli. Imininingwane engaphezulu ngokulamula ngokuvamile ingatholakala kithi ikhasi lokulamula.

Iziphi izinzuzo zokulamula ngokudivosa?

Isehlukaniso esingahleliwe kahle singadala usizi nokukhungatheka iminyaka ezayo. Ukulamula kuyindlela yokuza nesixazululo esihlanganyelwe ngokubonisana, ngokwesibonelo sendlela yokubhekana nezingane, ukwabiwa kwemali, i-alimony nezivumelwano mayelana nempesheni.
Lapho amaqembu engenza izivumelwano ngenqubo yokulamula, sizokufaka lokhu esivumelwaneni sokuxazulula. Ngemuva kwalokho, izivumelwano ezenziwe zingaqinisekiswa yinkantolo.

Esehlukanisweni lapho amaqembu ahlangane khona enkantolo, elinye iqembu livame ukuba nendlela yalo bese elinye iqembu liwulahlekele, ngokungathi kunjalo. Ekulameni, akukho abalahlekelayo. Ngokulamula, kwenziwa umzamo wokuxazulula izinkinga ndawonye, ​​ukuze kuthi ga lapho kuphumelela kubekhona isimo sokuphumelela. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi uma amaqembu kufanele abhekane kakhulu ngemuva kwesehlukaniso. Isibonelo, cabanga ngesimo izingane ezihilelekile. Kuleso simo, kubalulekile ukuthi abalingani bakho bangadlula ngomnyango owodwa ndawonye ngemuva kwesehlukaniso. Enye inzuzo yokulamula ukuthi kuvame ukushibha futhi kube umthwalo omncane kunokumangalelwa isikhathi eside kwezomthetho.

Ngabe kusebenza kanjani ukulamula?

Ngokulamula, amaqembu akhulumisana ngaphansi kokuholwa ngumlamuli osezingeni elifanele. Umlamuli ngumlamuleli ozimele othi, kanye nezinhlaka, babheke isisombululo esamukelekayo kuwo wonke umuntu. Umlamuli akabheki nje kuphela uhlangothi olusemthethweni lwecala, kodwa futhi nakwezinye izinkinga eziyimbangela. Amaqembu abese eza nekhambi elihlangene, eliqoshwa ngumlamuli esivumelwaneni sokuxazulula. Umlamuli akavezi umbono. Ukulamula ngakho-ke kususelwa entandweni yokufinyelela izivumelwano ndawonye, ​​ngokuzethemba. Le nqubo yokulamula ibushelelezi kunecala enkantolo. Manje njengoba izivumelwano zenziwe ndawonye, ​​kukhona nethuba elikhulu lokuthi amaqembu azowalandela.

Umlamuli uqinisekisa ukuthi bobabili abathintekayo bangayisho eyabo indaba nokuthi bayalalelwa. Ngesikhathi sezingxoxo nomlamuleli kuzobhekelwa ngokwanele imizwa yamaqembu. Imizwa idinga ukuxoxwa ngaphambi kokuthi kwenziwe izivumelwano ezinhle. Ngaphezu kwalokho, umlamuleli uqinisekisa ukuthi izivumelwano ezenziwe amaqembu zinembile ngokomthetho.

Izinyathelo ezine zokulamula

  1. Ingxoxo yokuphuza. Engxoxweni yokuqala, umlamuleli uchaza kahle ukuthi kuyini ukulamula. Ngemuva kwalokho amaqembu asayina isivumelwano sokulamula. Kulesi sivumelwano, izinhlaka ziyavuma ukuthi izingxoxo ziyimfihlo, ukuthi zizobamba iqhaza ngokuzithandela nokuthi zizobamba iqhaza ezingxoxweni. Amaqembu akhululekile ukuyeka inqubo yokulamula nganoma yisiphi isikhathi.
  2. Isigaba sokuhlanganisa kabusha. Ngaphansi kokuholwa ngumlamuli, ingxabano iyahlaziywa kuze kube yilapho wonke amaphuzu okubuka nezintshisakalo kucace.
  3. Isigaba sokuxoxisana. Womabili la maqembu eza nezisombululo ezingaba khona. Bahlale bakhumbula ukuthi isixazululo kumele sibe sihle kuwo womabili amaqembu. Ngale ndlela, izivumelwano ezidingekayo zenziwa.
  4. Yenza aphoyintimenti. Umlamuli uyogcina ebeke zonke lezivumelwano ephepheni, ngokwesibonelo, isivumelwano sokuxazulula, uhlelo lwabazali noma isivumelwano sesehlukaniso. Lokhu kubese kuhanjiswa enkantolo ukuze kuvunyelwe.

Ngabe ufuna ukuhlela isehlukaniso sakho ngokwenza amalungiselelo ahlanganyelwayo? Noma ungathanda ukwazi ukuthi ukulamula kungaba yisixazululo esihle kuwe? Zizwe ukhululekile ukuxhumana nehhovisi lethu. Sizokujabulela ukukusiza wenze ukhetho lokulamula.  

Law & More