Isikimu SamaDashi Aphezulu Onamakhono WabaDashi 2018 - Izithombe

Isikimu Sabafuduki Abahlangene BaseDutch 2018

Imakethe yezabasebenzi yaseDashi iya ngokuya yanda emazweni omhlaba. Inani labasebenzi bamanye amazwe ezinhlanganweni zamabhizinisi amaDashi likhula. Kubantu abaqhamuka ngaphandle kwe-European Union kungenzeka ukuthi beze eNetherlands njengomfuduki onamakhono amakhulu. Kepha uyini umfuduki onamakhono amakhulu? Umfuduki onekhono kakhulu ungumfokazi ofunde kakhulu onobuzwe bezwe elivela ngaphandle kwe-EU neSwitzerland ofuna ukungena eNetherlands ukuze abambe iqhaza emnothweni wethu osekelwe olwazini.

Yiziphi izimo zokuqasha umfuduki onamakhono amakhulu?

Uma umqashi efuna ukuletha umfuduki onamakhono amakhulu eNetherlands, umqashi uzodinga ukuba ngumkhonjisi owaziwayo. Ukuze ube yireferensi eyaziwayo, umqashi kuzodingeka afake isicelo kwa-Immigration- and Naturalization Service (IND). Ngemuva kwalokho i-IND iyonquma ukuthi umqashi uzokwazi yini ukuthola unompempe owaziwayo. Ukuqashelwa njengompempe kusho ukuthi ibhizinisi lithathwa njengezakwethembeka ngumlingani we-IND. Ukuqashelwa kunezinzuzo ezihlukile:

  • Umqashi angasebenzisa inqubo esheshayo yokwamukelwa kwabafuduki abanamakhono kakhulu. Esikhundleni sezinyanga ezintathu kuya kweziyisihlanu i-IND ihlose ukuthatha isinqumo ngesicelo kungakapheli amasonto amabili. Uma imvume idingeka yokuhlala nokuqashwa lokhu kuzoba ngamasonto ayisikhombisa.
  • Umqashi uzodinga ukuthumela imibhalo engaphansi kobufakazi ku-IND. Ezimweni eziningi isitatimende ngasinye sizokwanela Lapho, umqashi uthi isisebenzi sakwamanye amazwe sigcwalisa yonke imibandela yokwamukelwa nokuhlala eNetherlands.
  • Umqashi unephuzu lokuxhumana elihleliwe e-IND.
  • Ngaphezu kwesimo sokuthi umqashi udinga ukuqashelwa njengonompempe yi-IND, kunesimo esilinganiselwe somholo kumqashi. Lokhu kuphathelene nenani elincane lomholo elizodinga ukukhokhwa ngumqashi waseDashi kumsebenzi ongeyena owaseYurophu.

Minyaka yonke le miholo emincane iguqulwa ngosuku lokuqala ukusebenza ngomhla ka-1 Januwari nguMnyango Wezindaba Zezenhlalo Nokuqashwa ngokusekelwe kwizibalo zakamuva kakhulu zenkokhelo ngaphansi kwesivumelwano sabasebenzi esihlanganisiwe, esishicilelwe yiCentral Statistical Agency. Isisekelo sezomthetho salokhu kuguqulwa kwaminyaka yonke ngumbhalo 1d isigaba 4 soMthetho Wokuqalisa Umsebenzi Wokuqashwa Kwama-Aliens.

Ukusukela ngomhlaka 1 kuJanawari 2018, kunemibandela emisha ephansi yemiholo abaqashi okufanele bayigcwalise ukuze bakwazi ukusebenzisa uHlelo Olusezingeni Eliphezulu Labafuduki. Ngokusekelwe olwazini lwe-Central Statistical Agency, amanani akhuphuka ngo-1.85% uma uqhathanisa nonyaka we-2017.

Law & More