Umthetho waseDashi ekuvikelweni kwezimfihlo zokuhweba

Osomabhizinisi abaqasha abasebenzi, bavame ukwaba imininingwane eyimfihlo nalaba basebenzi. Lokhu kungathinta imininingwane yezobuchwepheshe, njengeresiphi noma i-algorithm, noma imininingwane engeyona yezobuchwepheshe, efana nezisekelo zamakhasimende, amasu wokumaketha noma amapulani webhizinisi. Kodwa-ke, kuzokwenzekani ngalolu lwazi lapho isisebenzi sakho siqala ukusebenza enkampanini esincintisana nayo? Ungaluvikela lolu lwazi? Ezimweni eziningi, isivumelwano esingadalulanga senziwa nesisebenzi. Ngokomthetho, lesi sivumelwano siqinisekisa ukuthi imininingwane yakho eyimfihlo ngeke ibe esidlangalaleni. Kodwa kwenzekani uma abantu besithathu bethola izandla zabo kwiimfihlo zakho zokuhweba noma kunjalo? Ingabe akhona amathuba okuvimbela ukusatshalaliswa okungagunyaziwe noma ukusetshenziswa kwalolu lwazi?

Izimfihlo zokuhweba

Kusukela ngo-Okthoba 23, 2018, kuye kwaba lula ukuthatha izinyathelo lapho izimfihlo zokuhweba (noma zisengozini) zokwephulwa. Lokhu kungenxa yokuthi ngalolu suku, umthetho waseDashi wokuvikelwa kwezimfihlo zokuhweba wangena ngamandla. Ngaphambi kokufakwa kwalo mthetho, umthetho waseDashi awufakanga ukuvikela izimfihlo zokuhweba kanye nezindlela zokwenza okuphambene nokuphulwa kwalezi zimfihlo. Ngokomthetho waseDashi ngokuvikelwa kwezimfihlo zokuhweba, osomabhizinisi abakwazi ukwenza nje kuphela ngokubhekene neqembu elibophezelekile ukugcina imfihlo ngesivumelwano sokungadaluli, kodwa futhi nangokuphikisana nabantu besithathu abathole imininingwane eyimfihlo futhi abafuna ukuyenza ukusetshenziswa kwalolu lwazi. Ijaji lingavimbela ukusetshenziswa noma ukudalulwa kwemfihlo okuyimfihlo ngaphansi kwenhlawulo yenhlawulo. Futhi, izinyathelo zingathathwa ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo eyenziwe ngemfihlo yezentengiso ayinakuthengiswa. Umthetho waseDashi ngokuvikelwa kwezimfihlo zokuhweba unikeza osomabhizinisi isiqinisekiso esengeziwe sokuqinisekisa ukuthi imininingwane yabo eyimfihlo empeleni igcinwa iyimfihlo.

Law & More