Ukuxoshwa kwempahla eqashiwe

Ukuxoshwa kuyinqubo ebabazekayo yomqashi kanye nomqeshisi. Ngemuva kokuxoshwa, abaqashi baphoqeleka ukuba bashiye impahla eqashiwe nayo yonke impahla yabo, nayo yonke imiphumela efinyelela kude. Ngakho-ke, umnikazi wendawo ngeke aqhubeke ngokuxoshwa uma umqashi ehluleka ukufeza izibopho zakhe ngaphansi kwenkontileka yokuqasha. Noma ukuxoshwa kungalawulwa ngokusobala ngumthetho, imithetho eqinile iyasebenza kule nqubo.

Ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuxoshwa, umnini wendawo kufanele athole i-oda lokuxoshwa enkantolo. Lo myalo wenkantolo uhlanganisa imvume yokuthi impahla eqashisiwe ikhishwe ngosuku olunqunywe yinkantolo. Uma umqashi angavumelani nomyalelo wokuxoshwa, umqashi angafaka isikhalo ngokuchasene nalo myalelo wenkantolo. Ukufaka isikhalazo kuvame ukumisa ukusebenza komyalelo wenkantolo bese kuxoshwa, kuze kube yilapho inkantolo yokudlulisa amacala isinqumile ngalokhu. Kodwa-ke, uma i-oda lokuxoshwa sekumenyezelwe yinkantolo ukuthi ingasebenza, isicelo somqashi ngeke sihoxe ekumisweni futhi umnini-ndawo angaqhubeka nokuxoshwa. Le nkambo yemicimbi ibeka engcupheni kubanini bomhlaba uma inkantolo yokudlulisa amacala inquma ukungaxoshwa.

Ukuxoshwa kwempahla eqashiwe

Ngaphambi kokuba inkantolo inikeze imvume yokuxoshwa, umnikazi womhlaba kufanele ngabe uyayinqamula inkontileka yokuqasha. Umnini-ndlu anganqamula ngezindlela ezilandelayo:

Ukuqedwa. Ngale ndlela yokuqedwa, kufanele kube nokushoda komqashi ekugcwalisekeni kwezibopho zakhe kusuka kwinkontileka yokuqasha efanele, ngamanye amagama. Lokhu kunjalo uma umqashi, ngokwesibonelo, edala imali ekhokhwayo noma ebangela ukuphazamiseka okungekho emthethweni. Ukuqashwa komqashi kufanele kube kwenele ukuze kuchithwe isivumelwano senkontileka. Uma impahla eqashiwe iphathelene nendawo yokuhlala noma indawo yebhizinisi ephakathi, umqashi uzojabulela ukuvikelwa ngomqondo wokuthi ukuqedwa kungenzeka kuphela ngenqubo yenkantolo.

Ukukhansela. Le ngenye indlela yokuqedwa. Izidingo ezidingwa ngumqashi womhlaba kulo mongo zincike kuhlobo lwendawo eqashiswayo. Uma impahla eqashiwe iphathelene nendawo yokuhlala noma indawo yebhizinisi ephakathi, umqashi uhlomula ngokuvikelwa ngomqondo wokuthi ukwesulwa kwenzeka kuphela ngezizathu ezimbalwa zokuqeda amandla njengoba kushiwo ku-Article 7: 274 no-7: 296 I-Dutch Civil Code. Enye yezizathu ezingacelwa kulezi zimo zombili, ngokwesibonelo, ukusetshenziswa komuntu siqu okuphuthumayo kwempahla eqashiwe. Ngaphezu kwalokho, eminye imisebenzi ehlukahlukene, efana nemnqamulajuqu, kufanele ibonwe ngumnini mhlaba.

Ngabe isikhala esiqashiwe ngaphandle kwesikhala sokuhlala noma isikhala sebhizinisi eliphakathi, okuyisikhala sebhizinisi le-230a? Uma kunjalo, umqashi akakujabuleli ukuvikeleka kokuqashisa njengoba kushiwo ngenhla futhi umnini-ndlu angakwazi ukuqeda inkontileka yokuqasha ngokushesha okukhulu nangokulula. Kodwa-ke, lokhu akusebenzi nghlobo kokuxoshwa. Ngemuva kwakho konke, umqashi webhizinisi okuthiwa indawo engama-230a unelungelo ukuvikelwa Ngaphansi kuka-Article 230a we-Dutch Civil Code ngomqondo wokuthi umqashi angafuna ukwelulwa kwesikhathi sokuxoshwa ngumuntu ngonyaka owodwa kungakapheli izinyanga ezimbili isaziso esibhaliwe sokuxoshwa. Isicelo esinjalo singenziwa futhi kumqashi osevele eshiye noma ephume endaweni aqashe kuyo. Uma umqashi efake isicelo sokunwetshwa kwesikhathi sokuxoshwa, ukuhlolwa kwalesi sicelo kuzokwenziwa ngebhalansi yezintshisekelo. Inkantolo izosinikeza lesi sicelo uma izintshisekelo zomqashi zonakaliswa kakhulu ngokuxoshwa futhi kufanele ziveze izintshisekelo zomqashi womhlaba ukusebenzisa impahla eqashiwe. Uma inkantolo isenqaba isicelo, akukho sikhalazo noma ukuvalelwa okuvulekileyo kumqashi ngokumelene nalesi sinqumo. Lokhu kwehlukile kuphela uma inkantolo ifake isicelo ngendlela engafanele noma ingasebenzisanga i-Article 230a ye-Dutch Civil Code.

Uma umnikazi womhlaba eqeda kahle zonke izinyathelo ezidingekayo kule nqubo yokuxoshwa futhi inkantolo inika imvume yakhe yokuxosha impahla eqashiwe, lokhu akusho ukuthi umnikazi womhlaba angaqhubeka nokuxoshwa kwakhe. Uma enza njalo, umqashi womhlaba uvame ukwenza into engekho emthethweni kumqashi, ukuze umqashi akwazi ukufaka isinxephezelo kuleso simo. Imvume yenkantolo isho nje ukuthi umnikazi womhlaba angaba nokuxoshwa kwempahla eqashiwe. Lokhu kusho ukuthi umnikazi womhlaba kufanele aqashe umsizi wesikhonzi senkantolo ukuze axoshwe. Umsizi wesikhonzi senkantolo uzophinda anikeze umqashi i-oda lokuxoshwa, anikeze umqashi ithuba lokugcina lokushiya impahla eqashiwe ngokwakhe. Uma umqashi engakwenzi lokhu, izindleko zokuxoshwa ngokoqobo zizothwalwa ngumqashi.

Ingabe unayo imibuzo mayelana noma udinga usizo lwezomthetho kwinqubo yokuxoshwa? Sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu abangochwepheshe emkhakheni wezomthetho wokuqashisa futhi bayakujabulela ukukunikeza izeluleko kanye / noma nosizo kwinqubo yokuxoshwa.

Ungahlukıselana