Faka isikhalazo mayelana nesithombe senkantolo

Faka isikhalazo ngenkantolo

Kubalulekile ukuthi ube nokugcina ukuzethemba Kwezobulungiswa. Kungakho ungafaka isikhalazo uma ubona sengathi inkantolo noma ilungu labasebenzi benkantolo abakuphathanga kahle. Kufanele uthumele incwadi ebhodini laleyo nkantolo. Kufanele ukwenze lokhu kungakapheli unyaka wesigameko.

Okuqukethwe yincwadi yezikhalazo

Uma uzwa sengathi awuphathwanga ngendlela obekufanele uphathwe ngayo yilungu labasebenzi noma ijaji lenkantolo yomthetho, inkantolo yokudlulisa amacala, iTrun and Industry Appeals Tribunal (CBb) noma iCentral Appeals Tribunal (CRvB), wena angafaka isikhalazo. Lokhu kungaba njalo, isibonelo, uma kufanele ulinde isikhathi eside kakhulu ukuthola impendulo encwadini yakho noma ekuphathweni kwecala lakho. Noma uma uzwa sengathi awukhulunyiswanga kahle ngumuntu oyedwa noma abaningi abasebenza enkantolo noma indlela othile osenkantolo akhulume ngayo nawe. Isikhalazo singaba futhi nangethoni, amagama noma ukwakheka kwezincwadi noma ngokunganikezi imininingwane, ukunikeza imininingwane sekwephuze kakhulu, ukunikeza imininingwane engalungile noma ukunikeza imininingwane engaphelele. Cishe kuzo zonke izimo, isikhalazo kufanele sibe ngawe. Awukwazi ukukhononda ngendlela inkantolo ephathe ngayo omunye umuntu; lokho kwenzelwa lowo muntu. Ngaphandle kokuthi ufake isikhalazo egameni lomuntu onegunya noma onakekelayo, isibonelo ingane yakho encane noma omunye ongaphansi kwesandla sakho.

QAPHELA: Uma ungavumelani nesinqumo senkantolo noma isinqumo esithathwe yinkantolo ngesikhathi kusingathwa icala lakho, awukwazi ukufaka isikhalazo ngaso. Lokhu kufanele kwenziwe ngenye inqubo efana nokufaka isicelo sokuphikisa isinqumo.

Ukuhambisa isikhalazo

Ungafaka isikhalazo sakho enkantolo lapho kusalindwe khona icala lakho. Lokhu kufanele ukwenze kungakapheli unyaka ngemuva kwesigameko. Kufanele uthumele isikhalazo sakho ebhodini lenkantolo ethintekayo. Izinkantolo eziningi zikuvumela ukuthi uhambise isikhalazo sakho ngokwamanani. Ukuze wenze kanjalo, iya ku-www.rechtspraak.nl nasekholomu engakwesokunxele, ngaphansi kwesihloko esithi 'enkantolo', khetha 'nginesikhalazo'. Khetha inkantolo ethintekayo bese ugcwalisa ifomu lesikhalazo ledijithali. Ngemuva kwalokho ungathumela leli fomu enkantolo nge-imeyili noma ngeposi elijwayelekile. Ungafaka futhi isikhalazo sakho enkantolo ngokubhala ngaphandle kwaleli fomu. Incwadi yakho kufanele ibe nemininingwane elandelayo:

  • umnyango noma umuntu onesikhalazo ngaye;
  • Isizathu sokuthi kungani ukhononda, kwenzakalani futhi nini;
  • igama lakho, ikheli kanye nenombolo yocingo;
  • isignesha yakho;
  • kungenzeka amakhophi amadokhumende afanele isikhalazo sakho.

Ukuphathwa kwesikhalazo

Lapho sithola isikhalazo sakho, sizoqala sihlole ukuthi kungabhekwana naso yini. Uma lokhu kungenjalo, uzokwaziswa ngokushesha okukhulu. Kungenzeka futhi ukuthi isikhalazo sakho kungumsebenzi wenye inhlangano noma enye inkantolo. Uma kunjalo, inkantolo, uma kungenzeka, izodlulisela isikhalazo sakho bese ikwazisa ngalokhu kudluliselwa phambili. Uma ungaphansi komqondo wokuthi isikhalazo sakho singaxazululeka kalula, ngokwesibonelo ngengxoxo (yocingo), inkantolo izokuthinta ngokushesha okukhulu. Uma isikhalazo sakho kubhekwana naso, inqubo elandelayo:

  • Abaphathi benkantolo bazokwazisa abantu / abantu okhononda ngabo ngesikhalazo sakho;
  • Uma kudingeka, uzocelwa ukuthi unikeze imininingwane eyengeziwe mayelana nomcimbi;
  • Ngemuva kwalokho, ibhodi lenkantolo lenza uphenyo;
  • Empeleni, uzonikezwa ithuba lokuqhubeka uchaze isikhalazo sakho ebhodini lenkantolo noma ekomidini eleluleka ngezikhalazo. Umuntu isikhalazo esiphathelene naye akasoze asiphatha ngokwakhe isikhalazo;
  • Ekugcineni, ibhodi lenkantolo lithatha isinqumo. Uzokwaziswa ngokubhalwe phansi ngalesi sinqumo. Lokhu kuvame ukwenziwa kungakapheli amasonto ayisithupha.

Ngabe unemibuzo ethile ngenxa yale bhulogi? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bazokujabulela ukukucebisa.

Law & More