I-Alimony, uyikhipha nini?

I-Alimony, uyikhipha nini?

Uma ekugcineni umshado ungaphumeleli, wena nomlingani wakho ninganquma ukudivosa. Lokhu kuvame ukuphumela esibophweni se-alipony yakho noma umlingani wakho wangaphambili, kuye ngeholo lakho. Isibopho se-aliony singase sibe nesondlo sezingane noma ukwesekwa kozakwethu. Kodwa kufanele uyikhokhe isikhathi esingakanani? Futhi ungakwazi ukukususa?

Ubude besikhathi sokondla izingane

Singasho kafushane ngesondlo sengane. Lokhu kungenxa yokuthi isikhathi sokondla izingane sibekwe umthetho futhi angeke siphambuke. Ngokomthetho, isondlo sengane kufanele siqhubeke sikhokhelwa kuze kube yilapho ingane ifinyelela iminyaka engu-21. Ngezinye izikhathi, isibopho sokukhokha isondlo sengane singaphela sineminyaka engu-18. Lokhu kuncike ekuzimeleni kwengane yakho ngokwezomnotho. Uma ingane yakho isingaphezu kweminyaka engu-18, inemali engenayo ezingeni lezenhlalakahle, futhi ingasafundi, ibhekwa njengenamandla okuzinakekela ngokwezimali. Kuwe, lokhu kusho ukuthi nakuba ingane yakho ingakafiki eminyakeni engu-21 ubudala, isibopho sakho sokunakekela ingane siyaphela.

Isikhathi sokwesekwa komlingani womshado 

Futhi, ngokuphathelene nesondlo sozakwethu, umthetho uqukethe umnqamulajuqu ngemva kwalokho isibopho se-alipony siphelelwa yisikhathi. Ngokungafani nesondlo sezingane, ababengabalingani bangaphambili bangaphambuka kulokhu ngokwenza ezinye izivumelwano. Kodwa-ke, ingabe wena kanye nomlingani wakho wangaphambili anikavumelananga ngesikhathi se-apony yomlingani? Bese kusetshenziswa igama elisemthethweni. Lapho unquma leli gama, isikhathi osihlukanisa ngaso sibalulekile. Lapha, kwenziwa umehluko phakathi kwezahlukaniso ngaphambi komhla lu-1 kuJulayi 1994, izehlukaniso phakathi komhlaka-1 Julayi 1994 no-1 Januwari 2020, kanye nezahlukaniso ngemuva komhla lu-1 kuJanuwari 2020.

Uhlukanise ngemuva komhla lu-1 kuJanuwari 2020

Uma udivosile ngemva komhla lu-1 kuMasingana 2020, isibopho sesondlo sizosebenza isikhathi esiyingxenye yesikhathi umshado owahlala ngaso, kanye nesilinganiso seminyaka emi-5. Nokho, kukhona okuthathu okuhlukile kulo mthetho. Okuhlukile kokuqala kusebenza uma wena nomlingani wakho wangaphambili ninezingane ndawonye. Ngempela, kuleso simo, ukwesekwa komngane womshado kuyema kuphela lapho ingane encane ifinyelela iminyaka engu-12. Okwesibili, endabeni yomshado osuthathe iminyaka engaphezu kwengu-15, lapho umamukeli wesondlo enelungelo lokuthola i-AOW phakathi neminyaka eyishumi, I-alimony kazakwethu iyaqhubeka kuze kube yilapho kuqala i-AOW. Okokugcina, i-alimony yozakwethu iphela ngemva kweminyaka eyishumi ezimeni lapho umkhokhi wesondlo ezalwa ngaphambi noma ngomhlaka-1 Januwari 1970, umshado wathatha isikhathi esingaphezu kweminyaka eyi-15, futhi umkhokhi wesondlo uzothola kuphela i-AOW eminyakeni engaphezu kweshumi.

Uhlukanise phakathi kuka-1 Julayi 1994 no-1 Januwari 2020

Imali yesondlo sozakwethu yalabo abahlukanisile phakathi komhla lu-1 kuJulayi 1994 no-1 kuJanuwari 2020 ihlala iminyaka eyi-12 ngaphandle uma ungenazo izingane futhi umshado uthathe isikhathi esingaphansi kweminyaka emihlanu. Kulezo zimo, ukusekela komngane womshado kuqhubeka uma nje umshado uqhubeka.

Badivosa ngaphambi komhla lu-1 kuJulayi 1994

Okokugcina, asikho isikhathi esimisiwe sabalingane bangaphambili abadivosa ngaphambi komhla lu-1 kuJulayi 1994. Uma wena nowayeshade naye ningavumelananga nganoma yini, isondlo sikazakwethu sizoqhubeka impilo yakhe yonke.

Ezinye izinketho zokuqeda ukwesekwa kwabashadile 

Endabeni yesondlo somlingani, kunezinye izimo ezimbalwa lapho isibopho sesondlo siphela khona. Lokhu kufaka phakathi lapho:

  • Wena kanye nomlingani wakho wangaphambili nivumelana ndawonye ukuthi isibopho se-alimony siyayeka;
  • Wena noma umlingani wakho wangaphambili uyashona;
  • Umamukeli wesondlo ushada nomunye umuntu, ahlalisane, noma angene kubudlelwane bomphakathi;
  • Umkhokhi wesondlo akasakwazi ukukhokha imali yesondlo; noma
  • Umamukeli wesondlo unemali engenayo eyanele ezimele.

Kukhona futhi ithuba lokushintsha ngokulinganayo inani lokusekelwa komlingani. Ingabe owayenguzakwethu akavumelani nokuguqulwa? Khona-ke ungakwazi futhi ukucela lokhu enkantolo. Ukwenza kanjalo, kufanele ube nesizathu esihle, isibonelo, ngenxa yoshintsho emalini engenayo.

Ingabe owake waba nguzakwenu ufuna ukulungisa noma ukunqamula isondlo, futhi awuvumelani? Noma ingabe ungumkhokhi wesondlo futhi ufisa ukuqeda isibopho sakho semali yesondlo? Uma kunjalo, thintana nomunye wabameli bethu. Abameli bethu bezehlukaniso basebenzela wena neseluleko somuntu siqu futhi bayokujabulela ukukusiza nganoma yiziphi izinyathelo zomthetho.

Law & More