Ngifuna ukubamba! Isithombe

Ngifuna ukubamba!

Wenze ukulethwa okukhulu kwelinye lamakhasimende akho, kodwa umthengi akayikhokhi inani elifunekayo. Yini ongayenza? Kulezi zimo, ungathola ukuthi izimpahla zomthengi zithathwe. Nokho, lokhu kungaphansi kwemibandela ethile. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobo ezahlukene zokuqunjelwa. Kule bhulogi, uzofunda konke odinga ukukwazi mayelana nokuhlotshiswa kwabakweletayo.

Okunamathiselwe kwi-Precautionary vs

Singakwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinhlobo ezimbili zokubanjwa, ukuphepha kanye nokubulawa. Uma kwenzeka ukunamathiselwa kwesinqumo sangaphambili, umbolekisi angase athathe izimpahla okwesikhashana ukuze aqiniseke ukuthi okweletayo usazoba nemali eyanele yokukhokha isikweletu sakhe kamuva. Ngemuva kokuthi okunamathiselwe kokuqapha sekukhokhisiwe, umbolekisi kufanele aqale ukuqhubeka ukuze inkantolo ikwazi ukukhipha isinqumo mayelana nokungqubuzana okusekelwe kulokho okunamathiselwe kwe-attachmenist. Lezi zinqubo zibuye zibizwe ngokuthi yizinqubo ngokufanele. Kalula nje, umkweleti uthatha izimpahla zomkweleta ayozivalela kuze kube yilapho ijaji selinqume ngokufaneleka. Ngakho-ke, impahla ngeke ithengiswe kuze kube yileso sikhathi. Ngakolunye uhlangothi, okunamathiselwe kokuphoqelela, izimpahla zithathwa ukuze zizithengise. Imali etholwa ngokudayisa ibe isisetshenziselwa ukukhokhela isikweletu.

Ukuquleka okuvimbelayo

Zombili izinhlobo zokuquleka azivunyelwe kanjalo nje. Ukuze wenze okunamathiselwe kwesinqumo sangaphambili, kufanele uthole imvume kuJaji Lomthetho Wesikhashana. Ukuze wenze lokhu, ummeli wakho kufanele afake isicelo enkantolo. Lolu hlelo lokusebenza kufanele futhi lusho ukuthi kungani ufisa ukwenza okunamathiselwe kokwahlulela kwangaphambili. Kumele kube nokwesaba ukuqolwa. Uma inkantolo isinikeze imvume yayo, izimpahla zokweleta zingananyathiselwa. Lapha kubalulekile ukuthi umbolekisi angavunyelwa ukuthi ashaqe impahla ngokuzimela kodwa lokhu kwenziwe ngomsizi wesikhonzi senkantolo. Ngemva kwalokhu, umkweleti unezinsuku eziyishumi nane zokuthi aqale inqubo ngokufanele. Inzuzo yokunamathiselwe kwangaphambili kokwahlulela ukuthi umbolekisi akudingeki esabe ukuthi, uma isikweletu sinikezwa ezinqubweni mayelana nokufaneleka ngaphambi kwenkantolo, umkweletu ngeke abe nemali esele yokukhokha isikweletu.

Ukubanjwa kwe-executorial

Esimeni sokunamathiselwe kumthetho, isihloko sokuphoqelela siyadingeka. Lokhu kuvame ukubandakanya umyalelo noma isinqumo senkantolo. Ukuze uthole umyalelo wokuphoqelela, ngakho-ke ngokuvamile kuyadingeka ukuthi ukuqulwa kwecala enkantolo sekuvele kwenziwe. Uma unesihloko esiphoqelelayo, ungacela isikhonzi senkantolo ukuthi sikunikeze. Ngokwenza kanjalo, umsizi wesikhonzi senkantolo uzovakashela umkweleti futhi anikeze umyalelo wokukhokha isikweletu phakathi nesikhathi esithile (isibonelo, phakathi kwezinsuku ezimbili). Uma okweletayo ehluleka ukukhokha phakathi nalesi sikhathi, umsizi wesikhonzi senkantolo angase enze okunamathiselwe kuzo zonke izimpahla zokweleta. Umsizi wesikhonzi senkantolo angabe esethengisa lezi zimpahla endalini yokuphoqelela, ngemva kwalokho imali etholwayo iye kumkweletwayo. I-akhawunti yasebhange yokweletayo nayo inganamathiselwa. Yiqiniso, akukho endalini okudingeka yenzeke kuleli cala, kodwa imali ingadluliselwa ngqo kumbolekisi ngemvume yomsizi wesikhonzi senkantolo.

Law & More