Imiphumela yokungathobeli isivumelwano seqoqo

Imiphumela yokungathobeli isivumelwano seqoqo

Abantu abaningi bayazi ukuthi siyini isivumelwano esiyiqoqo, izinzuzo zaso nokuthi yisiphi esisebenza kubo. Nokho, abantu abaningi abayazi imiphumela uma umqashi engahambisani nesivumelwano seqembu. Ungafunda kabanzi ngalokho kule bhulogi!

Ingabe ukuthobela isivumelwano seqoqo kuyisibopho?

Isivumelwano esihlangene sibeka izivumelwano ngemibandela yokuqashwa kwabasebenzi embonini ethile noma ngaphakathi kwenkampani. Ngokuvamile, izivumelwano eziqukethwe lapho zivuna kakhulu umsebenzi kunemibandela yokuqashwa evela emthethweni. Izibonelo zifaka izivumelwano zeholo, izikhathi zezaziso, inkokhelo yesikhathi esengeziwe, noma izimpesheni. Kwezinye izimo, isivumelwano seqoqo kuthiwa sibophezela emhlabeni wonke. Lokhu kusho ukuthi abaqashi embonini ehlanganiswe nesivumelwano esihlangene banesibopho sokusebenzisa imithetho yesivumelwano esihlangene. Ezimweni ezinjalo, inkontileka yokuqashwa phakathi komqashi nesisebenzi ingase ingagudluki ezinhlinzekweni zesivumelwano sabasebenzi esihlangene iye esimeni esibucayi somsebenzi. Kokubili njengesisebenzi nomqashi, kufanele wazi isivumelwano seqoqo esisebenza kuwe.

Isimangalo 

Uma umqashi engahambisani nezivumelwano eziyisibopho ngaphansi kwesivumelwano esihlangene, wenza “ukwephulwa kwenkontileka.” Akazigcwalisi izivumelwano ezisebenza kuye. Kulokhu, umsebenzi angaya enkantolo ukuze aqinisekise ukuthi umqashi usazifeza izibopho zakhe. Inhlangano yabasebenzi nayo ingafuna ukugcwaliseka kwezibopho enkantolo. Isisebenzi noma inhlangano yabasebenzi ingafuna ukuthotshelwa komthetho kanye nesinxephezelo ngomonakalo owumphumela wokungathobeli isivumelwano esihlangene enkantolo. Abanye abaqashi bacabanga ukuthi bangazigwema izivumelwano ezihlangene ngokwenza izivumelwano ezibambekayo nesisebenzi (kwinkontileka yokuqashwa) eziphambuka ezivumelwaneni ezisesivumelwaneni esihlangene. Kodwa-ke, lezi zivumelwano azivumelekile, okwenza umqashi abhekane necala lokungalandeli imibandela yesivumelwano seqoqo.

I-Labour Inspectorate

Ngaphandle kwesisebenzi kanye nenhlangano yabasebenzi, i-Netherlands Labour Inspectorate nayo ingase yenze uphenyo oluzimele. Uphenyo olunjalo lungenzeka noma kumenyezelwe noma kungamenyezelwanga. Lolu phenyo lungabandakanya ukubuza imibuzo kubasebenzi abakhona, abasebenzi betoho, abamele inkampani, nabanye abantu. Ngaphezu kwalokho, i-Labour Inspectorate ingase icele ukuhlolwa kwamarekhodi. Abathintekayo baphoqelekile ukuthi basebenzisane nophenyo lweLabour Inspectorate. Isisekelo samandla e-Labour Inspectorate sisukela kuMthetho Jikelele Wokuphatha Wokuphatha. Uma i-Labour Inspectorate ithola ukuthi izinhlinzeko zesivumelwano esiyisibopho azilandelwa, yazisa izinhlangano zabaqashi nezabasebenzi. Laba sebengakwazi ukuthathela umqashi othintekayo izinyathelo.

I-flat-rate inhle 

Okokugcina, isivumelwano seqoqo singaqukatha isimiso noma inhlinzeko lapho abaqashi abehluleka ukuhambisana nesivumelwano esihlangene bangahlawuliswa khona. Lokhu kwaziwa nangokuthi inhlawulo yesilinganiso esiphansi. Ngakho-ke, inani lale nhlawulo lincike kulokho okubalulwe esivumelwaneni esihlangene esisebenza kumqashi wakho. Ngakho-ke, inani lenhlawulo liyahlukahluka kodwa lingaba isamba esikhulu. Izinhlawulo ezinjalo, ngokomthetho, zingakhokhiswa ngaphandle kokungenelela kwenkantolo.

Ingabe unemibuzo mayelana nesivumelwano esiyiqoqo esisebenza kuwe? Uma kunjalo, sicela uxhumane nathi. Abameli bethu bangochwepheshe umthetho wokuqashwa futhi uzokujabulela ukukusiza!

Law & More