Isithombe se-surrogacy samazwe ngamazwe

Ukuzimela ngokwesivumelwano kwamanye amazwe

Ngokwenzayo, abazali abahlosiwe baya ngokuya bakhetha ukuqala uhlelo lokuzimela ngaphandle. Bangaba nezizathu ezahlukahlukene zalokhu, zonke ezixhumene nesimo esiyingozi sabazali abahlosiwe ngaphansi komthetho waseDashi. Lokhu kuxoxwa ngakho kafushane ngezansi. Kule ndatshana sichaza ukuthi amathuba aphesheya angabandakanya nezinkinga ezahlukahlukene ngenxa yomehluko phakathi komthetho wamazwe angaphandle nowaseDashi.

Isithombe se-International surrogacy

Izinhloso

Kunezizathu eziningana zokuthi kungani abazali abaningi abahlosiwe bekhetha ukufuna umama ngokwesivumelwano phesheya. Okokuqala, eNetherlands kunqatshelwe ngaphansi komthetho wobugebengu ukulamula phakathi komama abangahle bathweswe ngokwesivumelwano nabazali abahlosiwe, okungenza ukuthungatha umama wesivumelwano kube nzima kakhulu. Okwesibili, ekusebenzeni, ukukhulelwa ngokwesivumelwano kungaphansi kwezidingo eziqinile. Lezi zidingo azikwazi ukuhlangatshezwa njalo ngabazali abahlosiwe noma umama ngokwesivumelwano. Ngaphezu kwalokho, eNetherlands kunzima ukubeka izibopho kulabo abathintekayo enkontilekeni yokuzimela. Ngenxa yalokho, umama ngokwesivumelwano, akakwazi ukuphoqelelwa ngokomthetho ukuthi ayeke ingane ngemuva kokuzalwa. Ngakolunye uhlangothi, kunethuba elikhulu lokuthola i-ejensi yokulamula phesheya nokwenza izivumelwano ezibophezelayo. Isizathu salokhu ukuthi, ngokungafani naseNetherlands, kwesinye isikhathi kuvunyelwa ukwenzelwa ezentengiselwano lapho. Ngemininingwane engaphezulu ngokuzala ngokwesivumelwano eNetherlands, sicela ubheke ku lesi sihloko.

Izingibe ekuzameni ngokwesivumelwano kwamanye amazwe

Ngakho-ke ngenkathi ekuboneni kokuqala kungabonakala sengathi kulula ukuqedela uhlelo lokuphumelela ngokwesivumelwano kwelinye izwe (elikhethekile), abazali abahlosiwe kungenzeka ukuthi babhekane nezinkinga ngemuva kokuzalwa. Lokhu kunjalo ikakhulukazi ngenxa yokwehluka phakathi komthetho wamazwe angaphandle nowaseDashi. Sizoxoxa ngezingibe ezivame kakhulu ngezansi.

Ukwamukelwa kwesitifiketi sokuzalwa

Kwamanye amazwe, kungenzeka futhi ngabazali abahlosiwe ukuthi bashiwo njengomzali osemthethweni esitifiketini sokuzalwa (ngokwesibonelo, ngenxa yozalo lofuzo). Kulokhu, umama ngokwesivumelwano uvame ukurekhodwa kwirejista yokuzalwa, imishado nokufa. Isitifiketi esinjalo sokuzalwa siphikisana nokuhleleka komphakathi eNetherlands. ENetherlands, umama wokuzalwa ngokusemthethweni ungumama wengane futhi nengane nayo inelungelo lokwazi ngobuzali bayo (indatshana 7 isigaba 1 Isivumelwano Samazwe Ngamazwe Samalungelo Engane). Ngakho-ke, isitifiketi sokuzalwa esinjalo ngeke samukelwe eNetherlands. Uma kunjalo, ijaji kuzofanele lisungule kabusha irekhodi lokuzalwa kwengane.

Ukuqashelwa ngubaba ohlosiwe oshadile

Enye inkinga ivela lapho kukhulunywa ngobaba ohlosiwe osesitifiketini sokuzalwa njengobaba osemthethweni, kanti umama osesitifiketini sokuzalwa ngumama wesivumelwano. Ngenxa yalokhu, isitifiketi sokuzalwa asinakubonwa. Ngaphansi komthetho waseDashi, indoda eshadile ayikwazi ukwamukela ingane yowesifazane ngaphandle komlingani wayo ngaphandle kokungenelela komthetho.

Ukubuyela emuva eNetherlands

Ngaphezu kwalokho, kungaba yinkinga ukubuyela eNetherlands nengane. Uma isitifiketi sokuzalwa, njengoba kuchaziwe ngenhla, siphikisana nokuhleleka komphakathi, ngeke kwenzeke ukuthola izincwadi zokuhamba zengane ezivela enxusa laseDashi. Lokhu kungavimbela abazali abahlosiwe ukuba bashiye izwe nengane yabo esanda kuzalwa. Ngaphezu kwalokho, abazali ngokwabo bavame ukuba ne-visa yokuhamba ephela, okuthi, esimweni esibi kakhulu, ibaphoqe ukuba bashiye izwe ngaphandle kwengane. Isixazululo esingaba khona kungaba ukuqala inqubo efingqiwe emelene nezwe laseDashi bese lapho kuphoqa ukukhishwa kwedokhumenti ephuthumayo. Kodwa-ke, akuqiniseki ukuthi lokhu kuzophumelela yini.

Izinkinga ezingokoqobo

Ekugcineni, kungahle kube nezinkinga ezithile ezingokoqobo. Isibonelo, ukuthi ingane ayinayo inombolo yesevisi yesakhamuzi (iBurgerservicenummer), enemiphumela yomshwalense wokunakekelwa kwezempilo kanye nelungelo lokwenza, isibonelo, inzuzo yomntwana. Ngaphezu kwalokho, njengaku- ukuzimela eNetherlands, ukuthola ukuba ngumzali ngokusemthethweni kungaba ngumsebenzi impela.

Isiphetho

Njengoba kuchaziwe ngenhla, kubonakala sengathi kulula ukuyibona inzalo phesheya. Ngenxa yokuthi ilawulwa ngokomthetho futhi ithengiswa emazweni amaningi, ingavumela abazali abahlosiwe ukuthi bakwazi ukuthola umama ngokwesivumelwano ngokushesha okukhulu, bakhethe ukutholelwa omunye umuntu bese benza isivumelwano sokuthola omunye umuntu kube lula ukusisebenzisa. Yize kunjalo, kunezingqinamba eziningi ezinkulu abazali abahlosiwe ngokuvamile abangazicabangeli. Kule ndatshana sibhale lezi zingibe, ukuze sikwazi ukwenza ukukhetha okucatshangwe kahle ngalolu lwazi.

Njengoba ufunde ngenhla, ukukhetha ukuzimela, eNetherlands nakwamanye amazwe, akulula, ngokwengxenye ngenxa yemiphumela yezomthetho. Ungathanda ukwazi kabanzi ngalokhu? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bakhethekile emthethweni womndeni futhi bagxile emhlabeni jikelele. Singajabula ukukunikeza izeluleko nosizo nganoma yiziphi izinqubo zomthetho.

Law & More