Izimo kumongo wokuhlanganiswa komndeni

When an immigrant obtains a residence permit, he or she is also granted the right to family reunification. Family reunification means that the family members of the status holder are allowed to come to the Netherlands. Article 8 of the European Convention on Human Rights provides for the right to respect family life. Family reunification often concerns the immigrant’s parents, brothers and sisters or children. However, the status holder and his or her family must meet a number of conditions.

Izimo kumongo wokuhlanganiswa komndeni

Okuqondisiwe

Umphathi walesi simo ubizwa nangokuthi ngumxhasi kwinqubo yokuhlanganiswa kwemindeni. Umxhasi kufanele athumele isicelo sokuhlanganiswa komndeni ku-IND kungakapheli izinyanga ezintathu esethole imvume yokuhlala. Kubalulekile ukuthi amalungu omndeni asevele akha umndeni ngaphambi kokuba owokufika aye eNetherlands. Endabeni yomshado noma yobambiswano, owokufika kufanele akhombise ukuthi ubudlelwano buhlala isikhathi eside futhi buyinto ekhethekile nokuthi bebevele bukhona ngaphambi kokuthuthela kwelinye izwe. Lowo ophethe lesi sikhundla kufanele-ke afakazele ukuthi ukwakheka komndeni kwakwenzekile ngaphambi kohambo lwakhe. Izindlela eziyinhloko zobufakazi yimibhalo esemthethweni, njengezitifiketi zomshado noma izitifiketi zokuzalwa. Uma umnikazi wesimo engenawo lawa madokhumenti, kwesinye isikhathi kungacelwa ukuhlolwa kwe-DNA ukufakazela ukuxhumana komndeni. Ngaphezu kokufakazela ubudlelwano bomndeni, kubalulekile ukuthi umxhasi abe nemali eyanele yokuxhasa ilungu lomndeni. Lokhu kuvame ukusho ukuthi umnikazi wesimo kumele athole iholo elisemthethweni elincane noma iphesenti lalo.

Imigomo nemibandela eyengeziwe

Izimo ezingeziwe zisebenza kumalungu athile omndeni. Amalungu omndeni aphakathi kweminyaka eyi-18 nengama-65 kumele aphumelele ukuhlolwa okuyisisekelo kokuhlanganiswa komphakathi ngaphambi kokuza eNetherlands. Lokhu kubizwa nangokuthi yimfuneko yokuhlanganiswa komphakathi. Ngaphezu kwalokho, kwimishado evunyelwe ngaphambi kokuba umnikazi wesikhundla aye eNetherlands, bobabili abalingani kufanele bafinyelele eminyakeni yobudala eyi-18. Emishadweni eyenziwe kamuva noma ebudlelwaneni obungashadile, kuyisidingo ukuthi bobabili abalingani kufanele okungenani babe ngama-21 iminyaka yobudala.

Uma umxhasi efuna ukuhlangana nezingane zakhe, okulandelayo kuyadingeka. Izingane kumele zibe yizingane ezincane ngesikhathi kufakwa isicelo sokuhlanganiswa komndeni. Izingane ezisukela eminyakeni eyi-18 kuye kwengama-25 nazo zingafaneleka ukuhlanganiswa komndeni nomzali wazo uma ingane ibilokhu ingowomndeni futhi isengowomndeni wabazali.

I-MVV

Before the IND grants permission for the family to come to the Netherlands, the family members must report to the Dutch embassy. At the embassy they can apply for an MVV. An MVV stands for ‘Machtiging voor Voorlopig Verblijf’, which means permission for temporary stay. When submitting the application, the employee at the embassy will take the family member’s fingerprints. He or she must also hand in a passport photo and sign it. The application will then be forwarded to the IND.

Izindleko zohambo lokuya enxusa zingaba phezulu kakhulu futhi kwamanye amazwe zingaba yingozi kakhulu. Umxhasi-ke naye angafaka isicelo se-MVV nge-IND samalungu omndeni wakhe. Lokhu kunconywa yi-IND. Uma kunjalo, kubalulekile ukuthi umxhasi athathe isithombe sepasipoti selungu lomndeni nesimemezelo esiphikisayo esisayinwe yilungu lomndeni. Ngokumemezela okuphikisanayo ilungu lomndeni limemezela ukuthi alinabo ubugebengu obedlule.

Isinqumo IND

I-IND izobheka ukuthi ngabe isicelo sakho siphelele yini. Lokhu kunjalo lapho ugcwalise imininingwane kahle futhi wengeza yonke imibhalo edingekayo. Uma isicelo singaphelele, uzothola incwadi yokulungisa lokho okushiyiwe. Le ncwadi izoqukatha imiyalo yokuthi ungasigcwalisa kanjani isicelo kanye nosuku okumele isicelo sigcwaliswe ngalo.

Once the IND has received all the documents and the results of any investigations, it will check whether you meet the conditions. In all cases, the IND will assess, on the basis of an individual assessment of interests, whether there is a family or family life to which Article 8 ECHR applies. You will then receive a decision on your application. This can be a negative decision or a positive decision. In the event of a negative decision, the IND rejects the application. If you disagree with the decision of the IND, you can object to the decision. This can be done by sending a notice of objection to the IND, in which you explain why you disagree with the decision. You must submit this objection within 4 weeks after the date of the IND’s decision.

Uma kunesinqumo esihle, isicelo sokuhlanganiswa komndeni samukelwa. Ilungu lomndeni livunyelwe ukuza eNetherlands. Angathatha i-MVV kwinxusa elishiwo kwifomu lesicelo. Lokhu kufanele kwenziwe zingakapheli izinyanga ezi-3 ngemuva kwesinqumo esihle futhi imvamisa kufanele kwenziwe i-aphoyintimenti. Isisebenzi senxusa linamathela kwi-MVV kupasipoti. I-MVV isebenza izinsuku ezingama-90. Ilungu lomndeni kufanele liye eNetherlands kulezi zinsuku ezingama-90 bese libika endaweni yokwamukela izivakashi eTer Apel.

Ungowokufika futhi udinga usizo ngakho noma unemibuzo ngale nqubo? Abameli bethu bazokujabulela ukukusiza. Sicela uxhumane Law & More.

Ungahlukıselana