NgoJulayi 1, 2017, eNetherlands umthetho wezabasebenzi uyashintsha…

NgoJulayi 1, 2017, eNetherlands umthetho wezabasebenzi uyashintsha. Futhi nokuthi izimo zempilo, ukuphepha nokuvimbela.

Izimo zokusebenza zakha into ebalulekile ebudlelwaneni bokuqashwa. Ngakho-ke abaqashi kanye nabasebenzi bangazuza kwezivumelwano ezicacile. Okwamanje kunokwehlukahlukana okukhulu kwezinkontileka phakathi kwezinsizakalo zezempilo nezokuphepha, odokotela benkampani nabaqashi, okungahle kube nomphumela wokunakekelwa okunganele. Ukulwa nalesi simo, uhulumeni wethula inkontileka eyisisekelo.

IStappenplan Arbozorg

Uhulumeni uzophinda ethule i- «Stappenplan Arbozorg». Lolu hlelo kufanele luholele ekuphathweni okuhle kwesikimu sezempilo nezokuphepha enkampanini. Hhayi umqashi kuphela, kepha neseluleko ngokuqashwa noma ukumelwa kwabasebenzi kanye nenkonzo yezempilo nokuphepha yangaphandle abazoba neqhaza kulolu hlelo.

Ngabe uyazibuza ukuthi le mithetho emisha izoba namiphi imiphumela enhlanganweni yakho? NgoJuni 13, 2017 uMnyango Wezenhlalakahle Nokuqashwa wethule ikhithi yamathuluzi yedijithali «Izinguquko eMthethweni Wezabasebenzi», lapho ungathola khona amaqiniso, imibhalo kanye nokugqwayiza ngoshintsho lomthetho.

Law & More