Isithombe segunya lomzali

Igunya labazali

Lapho ingane izalwa, umama wengane ngokuzenzekelayo unegunya lobuzali enganeni. Ngaphandle kwezimo lapho umama uqobo esemncane ngaleso sikhathi. Uma umama eshade nomlingani wakhe noma enobambiswano olubhalisiwe ngesikhathi sokuzalwa kwengane, ubaba wengane naye ngokuzenzekelayo unegunya lobuzali enganeni. Uma umama nobaba wengane behlala ndawonye bodwa, ukunakekelwa ngokuhlanganyela akusebenzi ngokuzenzekelayo. Maqondana nokuhlala ndawonye, ​​ubaba wengane kumele, uma ethanda, amazi umntwana kamasipala. Lokhu akusho ukuthi umlingani naye unelungelo lokugcina ingane. Kuze kube manje, abazali kufanele ngokuhlanganyela bahambise isicelo sokugcinwa ngokuhlanganyela enkantolo.

Kusho ukuthini igunya lobuzali?

Igunya lomzali lisho ukuthi abazali banamandla okunquma ngezinqumo ezibalulekile empilweni yengane yabo encane. Isibonelo, izinqumo zokwelashwa, ukukhetha isikole noma isinqumo lapho ingane izohlala khona. ENetherlands, sinelungelo lokugcina izingane nelokugcina izingane ngokuhlanganyela. Ukugcinwa kwekhanda elilodwa kusho ukuthi ilungelo lokugcina ligcinwe kumzali oyedwa kanti ilungelo lokugcina ngokuhlanganyela lisho ukuthi lokho kusetshenziswa ngabazali bobabili.

Ngabe igunya elihlanganyelwe lingashintshwa libe ligunya elinekhanda elilodwa?

Isisekelo esiyisisekelo ukuthi ukugcinwa ndawonye, ​​okwakukhona ngesikhathi somshado, kuyaqhubeka ngemuva kwesehlukaniso. Lokhu kuvame ukuba sezintshisweni zengane. Kodwa-ke, ezinkambisweni zesehlukaniso noma ezinkambisweni zangemva kwesehlukaniso, omunye wabazali angacela inkantolo ukuthi ibhekane nokugcinwa kwekhanda elilodwa. Lesi sicelo sizonikezwa kuphela ezimweni ezilandelayo:

  • uma kunengozi engamukeleki yokuthi ingane ingabanjwa noma ilahleke phakathi kwabazali futhi akulindelekile ukuthi lokhu kuzothuthuka ngokwanele esikhathini esizayo esibonwayo, noma;
  • ukuguqulwa kwelungelo lokugcina ingane kuyadingeka ukuze izuzise ingane.

Okuhlangenwe nakho okusebenzayo kukhombisile ukuthi izicelo zegunya elinekhanda elilodwa zinikezwa kuphela ezimweni ezihlukile. Enye yezinqubo ezibalulwe ngenhla kufanele kuhlangatshezwane nazo. Lapho isicelo sokugcinwa kwekhanda elilodwa sinikezwa, umzali onelungelo lokugcina ingane akusadingeki ukuthi axhumane nomunye umzali lapho kuthathwa izinqumo ezibalulekile empilweni yengane. Umzali oncishwe ilungelo lokugcina ngaleyo ndlela akasenalo izwi empilweni yengane.

Izintshisekelo zezingane

'Izintshisekelo zezingane' ayinayo incazelo ephathekayo. Lo ngumqondo ongacacile odinga ukugcwaliswa ngezimo zesimo somndeni ngamunye. Ngakho-ke ijaji kuzofanele libheke zonke izimo kulesi sicelo. Ekusebenzeni, noma kunjalo, kusetshenziswa inani lamaphoyinti okuqala nezindlela zokunquma ezihleliwe. Isiqalo esibalulekile sokuqala ukuthi igunya elihlanganyelwe kumele ligcinwe ngemuva kwesehlukaniso. Abazali kumele bakwazi ukwenza izinqumo ezibalulekile mayelana nengane ndawonye. Lokhu kusho nokuthi abazali kumele bakwazi ukuxhumana kahle omunye nomunye. Kodwa-ke, ukuxhumana okungekho kahle noma ukuxhumana okungekho nhlobo akwanele ukuthola ilungelo lokugcina ingane kuphela. Kuphela lapho ukuxhumana okungalungile phakathi kwabazali kudala ingozi yokuthi izingane zizobhajiswa phakathi kwabazali bazo futhi uma lokhu kungalindelekile ukuthi kuthuthuke esikhathini esifushane, lapho inkantolo izonqamula khona ilungelo lokuhlala ndawonye.

Ngesikhathi kuqhubeka inqubo, ijaji futhi kwesinye isikhathi lingafuna iseluleko sikachwepheshe ukuze linqume ukuthi yini ezuzisa ingane. Angabe-ke, ngokwesibonelo, acele iBhodi Yezokuvikela Izingane ukuthi iphenye futhi ikhiphe umbiko wokuthi ngabe ilungelo elilodwa noma lokuhlanganyela lokugcina ingane likhona yini ekusizeni ingane.

Ngabe igunya lingaguqulwa lisuswe enhlokweni eyodwa liye egunyeni elihlangene?

Uma kukhona ukugcinwa kwekhanda elilodwa futhi bobabili abazali bafuna ukukushintshela ekugcinweni ngokuhlanganyela, lokhu kungahlelwa ngezinkantolo. Lokhu kungacelwa ngokubhalwe phansi noma ngedijithali ngefomu. Uma kunjalo, kuzobhalwa phansi kwirejista yokugcina izingane ukuthi ingane okukhulunywa ngayo inelungelo lokugcina ndawonye.

Uma abazali bengavumelani ngenguquko kusuka ekulondolozweni komuntu oyedwa kuya ekuhlanganyeleni kokuhlala ndawonye, ​​umzali ongenalo ilungelo lokugcina ngaleso sikhathi angafaka udaba enkantolo futhi afake isicelo sokuba abe nomshwalense. Lokhu kuzokwenqatshwa kuphela uma kunesimo esichazwe ngenhla nesinqunyiwe esilahlekile noma uma ukwenqaba kudingekile ngenye indlela ekuzuzeni ingane. Empeleni, isicelo sokushintsha ilungelo lokugcina ingane libe ngelinye ngokuhlanganyela siyanikezwa. Lokhu kungenxa yokuthi eNetherlands sinomthetho wokuba ngumzali olinganayo. Lo mgomo usho ukuthi obaba nomama kufanele babambe iqhaza elilinganayo ekunakekelweni nasekukhulisweni kwengane yabo.

Ukuphela kwegunya lobuzali

Ukugcinwa komzali kugcina ngokusebenza komthetho ngokushesha lapho ingane ifinyelela eminyakeni yobudala eyi-18. Kusukela kulowo mzuzu ingane isikhulile futhi inamandla okuzinqumela ngempilo yayo.

Ngabe unemibuzo mayelana negunya lobuzali noma ufisa ukusizwa enkambisweni yokufaka isicelo segunya elilodwa noma elihlanganyelwe lobuzali? Sicela uxhumane ngqo nomunye wabameli bethu bomthetho womndeni onolwazi. Abameli ku Law & More uzokujabulela ukukululeka futhi akusize ezinkambisweni ezinjalo ngokuzuzisa ingane yakho.

Izilungiselelo zobumfihlo
Sisebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho ngenkathi usebenzisa iwebhusayithi yethu. Uma usebenzisa Izinhlelo zethu usebenzisa isiphequluli ungakhawulela, uvimbe noma ususe amakhukhi ngokusebenzisa izilungiselelo zesiphequluli sakho sewebhu. Futhi sisebenzisa okuqukethwe kanye nemibhalo evela ezinkampanini zangaphandle ezingase zisebenzise ubuchwepheshe bokulandelela. Unganikeza ngokukhetha imvume yakho ngezansi ukuze uvumele ukushumeka okunjalo kwezinkampani zangaphandle. Ukuze uthole ulwazi oluphelele mayelana namakhukhi esiwasebenzisayo, idatha esiyiqoqayo nokuthi siyicubungula kanjani, sicela uhlole eyethu Inqubomgomo yobumfihlo
Law & More B.V.