Ngabe uhlela ukuthengisa inkampani yakho?

Inkantolo Yokudlulisa Amacala e-Amsterdam

Lapho-ke kuwukuhlakanipha ukucela izeluleko ezifanele mayelana nemisebenzi maqondana nomkhandlu wemisebenzi wenkampani yakho. Ngokwenza kanjalo, ungagwema isithiyo esingahle singathikamezi kwinqubo yokuthengisa. Esinqumweni sakamuva seNkantolo yokuDlulisa amacala i-Amsterdam, uphiko Lwezamabhizinisi lukhiphe isinqumo sokuthi le nkampani ethengisa izinto zomthetho kanye nababambiqhaza bayo bephule umsebenzi wabo wokunakekela umkhandlu wemisebenzi wale nkampani ethengisiwe. Le nhlangano ethengisa izinto zomthetho kanye nababambiqhaza bayo ayizange inikeze imininingwane yesikhathi esanele neyanele emkhandlwini wezemisebenzi, yehlulekile ukufaka umkhandlu wezemisebenzi lapho ifuna izeluleko zokukhishwa kwezabelo zochwepheshe, futhi ayizange ibonisane nomkhandlu wezisebenzi ngesikhathi naphambilini esicelweni sezeluleko. Ngakho-ke, isinqumo sokuthengisa inkampani senziwa ngesizathu esizwakalayo. Isinqumo kanye nemiphumela yesinqumo kufanele ichithwe. Lesi yisimo esingathandeki nesingadingeki ebesingavinjelwa.

2018-01-12

Ungahlukıselana
Law & More B.V.