Ngabe uhlela ukuthengisa inkampani yakho?

Amsterdam Inkantolo Yokudluliswa Kwamacala

Khona-ke kuwukuhlakanipha ukucela iseluleko esifanele mayelana nemisebenzi maqondana nomkhandlu wemisebenzi yenkampani yakho. Ngokwenza kanjalo, ungagwema isithiyo esingase sibe khona enqubweni yokuthengisa. Esinqumweni sakamuva se- Amsterdam INkantolo Yokudlulisa Amacala, I-Enterprise Division inqume ukuthi inhlangano esemthethweni edayisayo kanye nabanikazi bamasheya bayo baphule umsebenzi wabo wokunakekela umkhandlu wemisebenzi wenkampani edayisiwe.

Inhlangano esemthethweni edayisayo kanye nabanikazi bamasheya bayo abazange banikeze ulwazi olufika ngesikhathi nolwenele emkhandlwini wemisebenzi, bahlulekile ukubandakanya umkhandlu wemisebenzi ekufuneni izeluleko zokukhishwa kwezabelo zongoti, futhi abazange babonisane nomkhandlu wemisebenzi ngesikhathi nangaphambili. esicelweni seseluleko. Ngakho-ke, isinqumo sokuthengisa inkampani asenziwanga ngendlela enengqondo. Isinqumo kanye nemiphumela yesinqumo kufanele kuchithwe. Lesi isimo esingafuneki nesingenasidingo ebesingavinjelwa.

Law & More