Ukunamathisela ukwahlulela

Ukunamathisela ukwahlulela

Okunamathiselwe kokubandlululwa: Ukuphepha kwesikhashana uma kwenzeka kuneqembu elingakhokhi

Ukunamathisela okwahlulela kungabonakala njengendlela yokugcina, yesikhashana yokunamathiselwe. Ukuncamathisela okwahlulela kungasebenza ekuqinisekiseni ukuthi okweletayo akaqedi izimpahla zakhe ngaphambi kokuba okweletayo afune ukuziphindiselela ngokoqobo ngokuqanjwa kombhalo wokubulawa, lapho ijaji kufanele linikeze umbhali wokwenza lokho. Ngokuphikisana nalokho okuvame ukucatshangelwa, ukunamathisela ukubandlulula okungukuthi akuholeli ekwanelisekelweni kwesimangalo ngokushesha. Ukunamathisela ukwahlulela kuyithuluzi elisetshenziswa kabanzi, elingasetshenziswa futhi njengesiqoqelalwazi ukwenza i-budgege budge futhi limenze akhokhe. Uma kuqhathaniswa namanye amazwe, ukunamathiselwa kwezimpahla eNetherlands kulula kakhulu. Izimpahla zingahlanganiswa kanjani ngokunamathiselwe okubandlululayo futhi ziyini imithelela?

Ukunamathisela ukwahlulela

Ukunamathisela ukwahlulela

Lapho umuntu efuna ukuthatha izimpahla ngokunamathisela ukwahlulela kusengaphambili, kuzofanele afake isicelo kwijaji lokuqala losizo. Lolu hlelo lokusebenza kuzofanele luhlangabezane nezimfuneko ezithile. Isicelo kumele ngokwesibonelo siqukathe uhlobo lokunamathiselwe okufunwayo, imininingwane okucelwa kuyo ilungelo (ngokwesibonelo ubunikazi noma ilungelo lesinxephezelo ngomonakalo) kanye nenani umbolekisi afisa ukuthatha impahla yalowo okweletayo. Lapho ijaji linquma ngesicelo, alwenzi ucwaningo olunzulu. Ucwaningo olwenziwe lufushane. Kodwa-ke, isicelo sokunamathiselwa kokubandlululwa sizovunyelwa kuphela lapho kungakhonjiswa ukuthi kunokwesaba okunesisekelo sokuthi okweletwayo, noma umuntu wesithathu lapho impahla ingeyakhe, uzozisusa lezo zimpahla. Ngokwengxenye ngenxa yalesi sizathu, okweletayo akatshelwa ngesicelo sokunamathiselwa kokuthambekela ngaphambili; ukuquleka kuzokumangaza.

Njengamanje isicelo sesivunyiwe, izinqubo eziyinhloko ezihlobene nesimangalo lapho okunamathiselwe khona okubandlululayo kufanele ziqaliswe esikhathini esibekwe ijaji, okungenani izinsuku eziyi-8 kusukela esikhathini sokuvunywa kwesicelo sokunamathisela ukubandlulula . Imvamisa, ijaji lizolibeka leli gama ezinsukwini eziyi-14. Isinamathiseli simenyezelwa okweletwayo ngesaziso sokunamathiselwe esikhishwe kuye umsizi wesikhonzi senkantolo. Imvamisa, okunamathiselwe kuzohlala kusebenza ngokuphelele kuze kutholakale umbhalo wokubulawa. Lapho lo mbhalo utholakala, okunamathiselwe okubandlululayo kuguqulwa kube ukuphuculwa ngaphansi kombhalo wokubulawa futhi okweletwayo angafaka isimangalo sempahla enamathiselwe okweletwayo. Lapho ijaji lenqaba ukunikeza incwadi yokubulawa, isinamathiseli sobandlululo sizophelelwa yisikhathi. Okuqaphelekile iqiniso lokuthi ukunamathiselwa okubandlululayo akusho ukuthi okweletayo ngeke akwazi ukuthengisa izinto ezinamathiselwe. Lokhu kusho ukuthi okunamathiselwe kuzohlala ezimpahleni uma kuthengiswa.

Yiziphi izimpahla ezingabanjwa?

Zonke izimpahla zomkweletisi zingananyathiselwa. Lokhu kusho ukuthi ukunamathiselwa kungenziwa maqondana ne-yokusungula, iholo (iholo), ama-akhawunti asebhange, izindlu, izimoto, njll. Okunamathiselwe kwemali etholwayo kuyindlela yokuhlobisa. Lokhu kusho ukuthi izimpahla (kulokhu imali etholwayo) zibanjwa umuntu wesithathu (umqashi).

Ukukhanselwa kokunamathiselwe

Ukunamathisela okwahlulela ezimpahleni zomkweletu nako kungakhanselwa. Okokuqala, lokhu kungenzeka uma inkantolo ezinkambisweni eziphambili inquma ukuthi okunamathiselwe kufanele kukhanseliwe. Iqembu elinentshisekelo (imvamisa okweletwayo) lingacela ukwesulwa kokunamathiselwe. Isizathu salokhu kungenzeka ukuthi okweletayo ahlinzeka ngokuphepha okunye, ukuthi kuvela ekuhlolweni okufingqiwe ukuthi okunamathiselwe akudingekile noma ngabe kube nephutha eliyinqubo, elihlelekile.

Imikhuba yokunamathiselwa okunobandlululo

Yize iqiniso lokuthi ukunamathisela ukubandlulula kubonakala kufana nenketho enhle, umuntu kuzodingeka futhi acabangele iqiniso lokuthi kungaba nemiphumela lapho umuntu ecela ukunamathela ngokungafanele. Okwamanje isimangalo ezinkambisweni eziyinhloko lapho ukwahlulela kuhambelana khona senqatshwa, okweletayo ofake i-oda lokunamathiselwe uzokhokha isikweletu ngomonakalo odaleke kulowo okweletayo. Ngaphezu kwalokho, izindlela zokubandakanyeka ezinobandlululo zibiza imali (cabanga ngezindleko zesikhonzi senkantolo, imali yenkantolo nezindleko zommeli), hhayi konke okuzobuyiselwa okweletwayo. Ngaphezu kwalokho, lowo obolekayo uhlala ephethe ubungozi bokuthi ayikho into afuna ukuyifaka, ngokwesibonelo ngoba kukhona imali ebanjisiwe epulazini elinamathiselwe idlula inani layo futhi elibekwe phambili lapho kubulawa noma - uma kungenzeka kufakwe i-akhawunti yasebhange - ngoba lapho akuyona imali ku-akhawunti yasebhange okweletayo.

Oxhumana naye

Uma kwenzeka uneminye imibuzo noma ukuphawula ngemuva kokufunda le ndatshana, zizwe ukhululekile ukuxhumana noMnu. UMaxim Hodak, ummeli-womthetho ku- Law & More nge maxim.hodak@lawandmore.nl noma umnu. UTom Meevis, ummeli womthetho e Law & More ngetom.meevis@lawandmore.nl noma usishayele ku- + 31 (0) 40-3690680.

Law & More