Ukuqashwa kwendawo yebhizinisi ngesikhathi senhlekelele ye-corona

Umhlaba wonke njengamanje ubhekene nenkinga ngezinga elingacabangeki. Lokhu kusho ukuthi ohulumeni nabo kufanele bathathe izinyathelo ezingafani nalokhu. Umonakalo obangelwe yilesi simo futhi oqhubeka ukuwenza ungaba mkhulu. Iqiniso ngukuthi akekho umuntu osesimweni sokuhlola isilinganiso sale nkinga, noma ukuthi sizohlala isikhathi esingakanani. Noma ngabe sikusiphi isimo, ukuqashiswa kwezakhiwo zebhizinisi kusasebenza. Lokhu kuphakamisa imibuzo eminingana. Kulesi sihloko sithanda ukuphendula imibuzo embalwa engahle iqhamuke nabaqashi noma abaqashi bezakhiwo zebhizinisi.

Inkokhelo yerenti

Ngabe kusamele ukhokhe irenti? Impendulo yalo mbuzo incike ezimweni zecala. Kunoma yikuphi, izimo ezimbili kufanele zihlukaniswe. Okokuqala, izakhiwo zebhizinisi ezingase zingasasetshenziselwa izinjongo zebhizinisi, njengezindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinkulu. Okwesibili, kunezitolo ezingasavulwa, kepha ezikhetha ukuvala iminyango yazo.

Ukuqashwa kwendawo yebhizinisi ngesikhathi senhlekelele ye-corona

Umqashi uphoqelekile ukukhokha irenti ngokuya ngesivumelwano sokuqashisa. Uma lokhu kungenzeki, kuwukwephula isivumelwano. Manje kuphakama umbuzo, ingabe kungaba khona amandla majeure? Mhlawumbe kukhona izivumelwano esivumelwaneni sokuqashisa ngezimo lapho ukusebenza kwenkohliso kungasebenza khona. Uma kungenjalo, umthetho uyasebenza. Umthetho uthi kukhona amandla majeure uma umqashi engeke athweswe icala lokungathobeli; Ngamanye amagama akulona iphutha lomqashi ukuthi angakwazi ukukhokha irenti. Akukacaci noma ukwehluleka ukufeza izibopho ngenxa yemiphumela ye-coronavirus ku-force majeure. Njengoba kungekho sandulela salokhu, kunzima ukwahlulela ukuthi umphumela uzoba yini kuleli cala. Yini edlala indima, kepha, inkontileka esetshenziswa njalo i-ROZ (Real Estate Council) kulolu hlobo lobudlelwano bokuqasha. Kulesi sivumelwano, isimangalo sokuncishiswa kwerenti sikhishwa njengejwayelekile. Umbuzo uthi ngabe umnikazi womhlaba angakwazi yini ukugcina leli phuzu libukwa esimweni samanje.

Uma umqashi ekhetha ukuvala isitolo sakhe, isimo sizohluka. Kodwa-ke, njengamanje asikho isibopho sokwenza kanjalo, iqiniso ukuthi kukhona izivakashi ezingaphansi ngakho-ke inzuzo encane. Umbuzo uwukuthi ngabe isimo kufanelekile yini ukuthi sichithe imali yomqashi. Akunakwenzeka ukuthi unikeze impendulo ecacile kulo mbuzo ngoba zonke izimo zihlukile. Lokhu kumele kuhlolwe ngokuya ngecala ngalinye.

Izimo ezingalindelekile

Kokubili umqashi kanye nomqeshisi womhlaba bangahle bahlasele izimo ezingalindelekile. Ngokuvamile, isimo esibucayi kwezomnotho siyaphendula egameni losomabhizinisi, yize ezimweni eziningi lokhu kungahluka ngenxa yenhlupheko ye-corona. Izinyathelo ezisetshenziswa nguhulumeni nazo zingabhekwa. Isimangalo esuselwa ezimweni ezingalindelekile sinikeza ithuba lokuthi ukuqashelwa kuchitshiyelwe noma kuchithwe yinkantolo. Lokhu kungenzeka uma umqashi engasakwazi ukubanjwa ngokufanelekile ukuze kuqhubeke isivumelwano. Ngokomlando wasephalamende, ijaji kufanele lisebenze ngokuzibamba maqondana nalolu daba. Manje sesisesimweni sokuthi izinkantolo zivaliwe futhi: ngakho-ke ngeke kube lula ukuthola isinqumo masinyane.

Ukushoda kwempahla eqashiwe

Umqashi angafuna ukuncishiswa kwerenti noma isinxephezelo uma kungenzeka wehliswe. Ukushoda kwesimo sendawo noma esinye isimo kubangela ukungabi nokujabulela ukuqashiswa umqashi wayenelungelo ekuqaleni kwesivumelwano sokuqasha. Isibonelo, ukuntuleka kungaba: amaphutha okwakha, uphahla oluvuzayo, isikhunta nokungakwazi ukuthola imvume yokuxhashazwa ngenxa yokungabikho kokuphuma okuphuthumayo. Izinkantolo ngokuvamile azimisele ukwahlulela ukuthi kunesimo okufanele sibe se-akhawuntini yomnikazi wendawo. Kunoma ikuphi, ibhizinisi elimpofu ngenxa yokungatholakali komphakathi akuyona isimo okufanele sikhokhiswe kubanini bomhlaba. Lokhu kuyingxenye yobungozi bebhizinisi. Okubuye kudlale indima ukuthi ezimweni eziningi impahla eqashiwe isengasetshenziswa. Ngakho-ke ezinye izindawo zokudlela ezengeziwe, ziletha noma zidla ukudla kwazo njengezinye izindlela.

Isibopho sokuxhaphaza

Ukuqashiswa okuningi kwezakhiwo zebhizinisi kufaka isibopho sokusebenza. Lokhu kusho ukuthi umqashi kufanele asebenzise izakhiwo zebhizinisi eziqashiwe. Ezimweni ezikhethekile, isibopho sokuxhaphaza sinokuqhamuka emthethweni, kepha lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi. Cishe bonke abanikazi bendawo yebhizinisi namahhovisi basebenzisa amamodeli we-ROZ. Izinhlinzeko ezijwayelekile ezihambisana namamodeli we-ROZ zithi umqashi uzosebenzisa isikhala esiqashiwe “ngempumelelo, ngokuphelele, ngokufanele futhi uqobo”. Lokhu kusho ukuthi umqashi ungaphansi kwesibopho sokusebenza.

Kuze kube manje, asikho isilinganiso sikahulumeni esivamile eNetherlands esiyalela ukuvalwa kwesikhungo sokuthenga noma isikhala sehhovisi. Kodwa-ke, uhulumeni umemezele ukuthi zonke izikole, izidlo zokudla nokuphuza, amakilabhu ezemidlalo nawokuqina, ama-saunas, amakilabhu okuya ocansini nezitolo zekhofi kufanele zihlale zivaliwe kulo lonke izwe kuze kube kuphawula eminye. Uma umqashi ephoqelelwa umyalo kahulumeni ukuba avale impahla eqashiwe, umqashi ngeke athweswe icala ngalokhu. Lesi yisimo okufanele, ngokwesimo sikazwelonke samanje umqashi angafanele aphendule. Ngaphansi kwemibandela ejwayelekile, umqashi ubophekile futhi ukuthi alandele imiyalo kahulumeni. Njengomqashi, unesibopho futhi sokuqinisekisa indawo yokusebenza ephephile. Lesi sibopho sivela ngokungadaluli abasebenzi engcupheni yokungcola kwe-coronavirus. Ngaphansi kwalezi zimo, umninindlu ngeke akwazi ukuphoqa umqashi ukuba asebenze.

Ngenxa yokunakekelwa kwezempilo kwabasebenzi kanye / noma amakhasimende, sibona ukuthi abaqashi ngokwabo nabo bakhetha ukuvala ngokuzithandela impahla eqashisiwe, noma ngabe bengayalelwanga ukwenza kanjalo nguhulumeni. Ngaphansi kwezimo ezikhona njengamanje, sikholwa ukuthi abaqashi bendawo ngeke bakwazi ukufaka isimangalo sokugcwaliseka kwesibopho, ukukhokhwa kwenhlawulo noma isinxephezelo ngomonakalo. Ngokusekelwe kunengqondo nobulungiswa, kanye nesibopho sokunciphisa umngcele womqashi ngangokunokwenzeka, sikuthola kunzima ukucabanga ukuthi umnikazi womhlaba angamelana nokuvalwa (kwesikhashana).

Ukusetshenziswa okuhlukile kwempahla eqashiwe

Ukuthengiswa kokudla neziphuzo kuvaliwe okwamanje. Kodwa-ke, kusavunyelwe ukuthi athathe futhi alethe ukudla. Kodwa-ke, isivumelwano sokuqasha sinikeza iningi lesikhathi inqubomgomo eqinile yenhloso; yini eyenza ukukha kuhluke endaweni yokudlela. Njengomphumela, umqashi angavele enze okuphambene nesivumelwano sokuqasha futhi - angahle akhokhelwe inhlawulo.

Esimweni esikhona njengamanje, wonke umuntu unesibopho sokunciphisa umonakalo wakhe ngangokunokwenzeka. Ngokushintshela emsebenzini wokuthatha / ukulethwa, umqashi uyahambisana. Ngaphansi kwalezi zimo, kunzima kukho konke ukuqonda ukuthi kuvikela iphuzu lokuthi lokhu kuphambene nenhloso yesivumelwano. Eqinisweni, umqashi womhlaba kungenzeka abe nesimangalo kumqashi uma umqashi engenzi konke okusemandleni akhe ukuze ibhizinisi lakhe ligijime ukuze akwazi ukukhokha irenti.

Isiphetho

Ngamanye amagama, wonke umuntu ubophekile ukuthi anciphise ukulimala kwabo ngangokunokwenzeka. Uhulumeni usememezele ngezinyathelo ezikude zokusiza osomabhizinisi nokunciphisa ingcindezi yabo yezimali. Kunconywa ukusebenzisa amathuba walezi zinyathelo. Uma umqashi enqaba ukwenza lokho, kungabhekwa njengokuthi kunzima ukudlulisela kumqashi kumlahlekeli. Lokhu kusebenza futhi okuphambene nalokho. Ngaleso sikhathi, osopolitiki baphinde bahlaba ikhwelo lokuthi abanikazi bezindawo bazolinganisa irenti esikhathini esizayo, ukuze ubungozi buhlanganyele.

Yize umqashi kanye nomqeshisi benobudlelwano bezinkontileka omunye ngomunye futhi nenqubomgomo yokuthi 'isivumelwano siyisivumelwano'. Sincoma ukuthi sikhulumisane futhi sibheke okungenzeka. Umqashi kanye nomnikazi wendawo bangakwazi ukuhlangana kulezi zikhathi ezihlukile. Ngenkathi umqashi engenamali ngenxa yokuvalwa, izindleko zomqeshisi wezezindlu nazo ziyaqhubeka. Kuyintando yawo wonke umuntu ukuthi womabili amabhizinisi asinde futhi anqobe le nkinga. Ngale ndlela, umqashi kanye nomnikazi wendawo bangavuma ukuthi irenti izokhokhelwa isikhashana bese kuthi ukubanjiswa kube yiphutha lapho izakhiwo zebhizinisi zivulwa kabusha. Kufanele sisizane lapho kungenzeka khona futhi, ngaphandle kwalokho, abaninimhlaba abazihlomuli kubaqashi abangena imali. Ngemuva kwakho konke, umqashi omusha akatholakali kalula kulezi zikhathi. Noma ngabe ikuphi ukukhetha okwenzayo, ungenzi izinqumo ngokuxhamazela futhi ake sikucebise ngamathuba.

Contact

Ngenxa yokuthi isimo esikhona njengamanje asilindelekile, singacabanga ukuthi lokhu kungakuphakamisa imibuzo eminingi. Sibheke kakhulu intuthuko futhi siyajabula ukukwazisa ngesimo sezinto sakamuva. Uma unemibuzo mayelana nalesi sihloko, sicela ungangabazi ukuxhumana nabameli be Law & More.

Ungahlukıselana