Isikhathi sokuqeda kanye nezaziso

Isikhathi sokuqeda kanye nezaziso

Ngabe ufuna ukuqeda isivumelwano? Lokho akwenzeki ngaso sonke isikhathi zisuka. Vele, kubalulekile ukuthi ngabe kukhona isivumelwano esibhaliwe nokuthi ngabe izivumelwano zenziwe mayelana nesikhathi sesaziso. Kwesinye isikhathi isikhathi sesaziso esisemthethweni sisebenza esivumelwaneni, ngenkathi wena ngokwakho ungazenzanga izivumelwano eziphathekayo ngalokhu. Ukuze unqume ubude besikhathi sesaziso, kubalulekile ukwazi ukuthi hlobo luni lwenkontileka nokuthi lungenwe yisikhathi esithile noma esingapheliyo. Kubalulekile futhi ukuthi unikeze isaziso esifanele sokunqanyulwa. Le bhulogi izoqala ichaze ukuthi yiziphi izivumelwano zesikhathi ezibandakanya. Okulandelayo, kuzodingidwa umahluko phakathi kwezinkontileka zesikhathi esinqunyiwe kanye nezisebenza ngokugcwele. Ekugcineni, sizoxoxa ngezindlela okungavalwa ngazo isivumelwano.

Isikhathi sokuqeda kanye nezaziso

Izinkontileka zesikhathi esingapheli

Endabeni yezivumelwano zesikhathi eside, amaqembu azibophezela ukwenza ngokuqhubekayo esikhathini eside. Ukusebenza ngakho-ke kuyabuya noma kuyalandelana. Izibonelo zezinkontileka zesikhathi eside, ngokwesibonelo, izivumelwano zokuqasha nezokuqashwa. Ngakolunye uhlangothi, izinkontileka zesikhathi eside ziyizinkontileka ezidinga ukuthi amaqembu enze ngasikhathi sinye, njengesibonelo, isivumelwano sokuthenga.

Isikhathi esinqunyiwe sesikhathi

Uma isivumelwano kufakwe kuso isikhathi esinqunyiwe, kuvunyelwene ngokusobala ukuthi isivumelwano sizoqala nini nokuthi sizophela nini. Ezimweni eziningi, akuhloselwe ukuthi isivumelwano singanqanyulwa ngaphambi kwesikhathi. Ngokomthetho, lapho-ke akunakwenzeka ukuthi isivumelwano sisuswe unilaterally, ngaphandle uma kukhona ithuba lokwenza kanjalo esivumelwaneni.

Kodwa-ke, lapho kuvela izimo ezingalindelekile, kungenzeka ukuthi ukuqedwa kungavela. Kubalulekile ukuthi lezi zimo zingakacatshangelwa esivumelwaneni. Ngaphezu kwalokho, izimo ezingalindelekile kufanele zibe zimbi kangako ukuthi elinye iqembu lingalindelwa ukuthi ligcine inkontileka. Ngaphansi kwalezi zimo isivumelwano sokusebenza esiqhubekayo naso singanqanyulwa ngokuqedwa yinkantolo.

Isikhathi esingapheli

Izinkontileka zesikhathi esingapheli, ngokomthetho, zihlala ziqedwa ngesaziso.

Uma kwenzeka umthetho, kusetshenziswa imigomo elandelayo lapho kunqanyulwa izinkontileka ezivulekile:

  • Uma umthetho nesivumelwano kunganikezeli ngohlelo lokunqanyulwa, inkontileka unomphela ngokomthetho inganqanyulwa isikhathi esingapheli;
  • Kwezinye izimo, noma kunjalo, izidingo zokucabangela nokungenzeleli kungasho ukuthi ukunqanyulwa kungenzeka kuphela uma kunesizathu esanele ngokwanele sokunqanyulwa;
  • Kwezinye izimo, izidingo zokucabangela nokungenzeleli zingadinga ukuthi isikhathi esithile sesaziso kufanele sibonwe noma ukuthi isaziso kufanele sihambisane nesithembiso sokukhokha isinxephezelo noma umonakalo.

Izinkontileka ezithile, njengezinkontileka zokuqashwa kanye nezivumelwano zokuqashisa, zinezikhathi zezaziso ezisemthethweni. Iwebhusayithi yethu inezincwadi ezihlukene ezikhuluma ngale ndaba.

Ungasikhansela nini futhi kanjani isivumelwano?

Ukuthi isivumelwano singanqanyulwa kanjani noma kanjani kuncike okokuqala kokuqukethwe kwesivumelwano. Amathuba wokuqedwa avame ukuvumelana futhi ngemigomo nemibandela ejwayelekile. Ngakho-ke kuwukuhlakanipha ukuqala ubheke le mibhalo ukuze ubone ukuthi yimaphi amathuba akhona okunqamula isivumelwano. Ukukhuluma ngokomthetho, lokhu kubizwa ngokuthi ukuphela. Ngokuvamile, ukunqanyulwa akulawulwa ngumthetho. Ubukhona bokuthi kungenzeka ukuqedwa kanye nemibandela yakho kulawulwa esivumelwaneni.

Ungathanda ukuzikhipha ohlwini ngencwadi noma nge-imeyili?

Izinkontileka eziningi zinezidingo zokuthi isivumelwano singanqanyulwa ngokubhalwa kuphela. Kwezinye izinhlobo zenkontileka, lokhu kushiwo ngokusobala emthethweni, ngokwesibonelo uma kuthengwa impahla. Kuze kube muva nje bekungakwazi ukunqamula lezo zinkontileka nge-imeyili. Kodwa-ke, umthetho uchitshiyelwe kulokhu. Kwezinye izimo, i-imeyili ibonwa ngokuthi 'ukubhala'. Ngakho-ke, uma inkontileka ingasho ukuthi inkontileka kufanele inqanyulwe ngencwadi ebhalisiwe, kepha ibhekisa kuphela esazisweni esibhaliwe, ukuthumela i-imeyili kwanele.

Kukhona, nokho, kukhona ukungalungi kokuzikhipha ohlwini lwe-imeyili. Ukuthumela i-imeyili kuncike kulokho okubizwa ngokuthi 'irisidi theory'. Lokhu kusho ukuthi isitatimende esibhekiswe kumuntu othile sisebenza kuphela uma isitatimende sesifikile kulowo muntu. Ukuyithumela ngokwakho akwanele. Isitatimende esingafinyelelanga kulowo obhekiswe kuye asinamphumela. Noma ngubani ochitha isivumelwano nge-imeyili kufanele-ke afakazele ukuthi i-imeyili isifikile kulowo obhalisiwe. Lokhu kungenzeka kuphela uma umuntu othunyelwe kuye i-imeyili ephendula nge-imeyili, noma uma kuceliwe ukufundwa noma ukwamukelwa kokutholwa.

Uma ufisa ukusichitha isivumelwano esivele sesiphothuliwe, kuwukuhlakanipha ukuqala ubheke imigomo nemibandela ejwayelekile kanye nenkontileka ukubona ukuthi yini okunqunyiwe mayelana nokuqedwa. Uma isivumelwano kufanele sinqanyulwe ngokubhala, kungcono ukwenza kanjalo ngeposi elibhalisiwe. Uma ukhetha ukunqanyulwa nge-imeyili, qiniseka ukuthi ungabonisa ukuthi lowo obhalisiwe uyitholile i-imeyili.

Ngabe ufuna ukukhansela isivumelwano? Noma unemibuzo mayelana nokuqedwa kwezivumelwano? Ngemuva kwalokho unganqikazi ukuxhumana nabameli be Law & More. Sizimisele ukubuyekeza izivumelwano zakho futhi sikunikeze izeluleko ezifanele.

 

Law & More