ilungelo-lokuhlala-uthule-ezindabeni-zobugebengu

Ilungelo lokungathuli ezindabeni zobugebengu

Ngenxa yamacala amaningi obugebengu asezingeni eliphakeme avele ngonyaka odlule, ilungelo lomsolwa lokuthi athule liphinde lagqama. Impela, ngezisulu nezihlobo zamacala obugebengu, ilungelo lomsolwa lokuthi athule liyashiswa, okuqondakalayo. Ngonyaka odlule, ngokwesibonelo, ukuthula okuqhubekayo komsolwa "wokubulala abantu abaningi nge-insulin" emakhaya okunakekela asebekhulile kwaholela ekukhungathekeni nasekucasukeni phakathi kwezihlobo, ezazifuna nokwazi ukuthi kwenzekeni. Umsolwa ubehlala esebenzisa ilungelo lakhe lokuthi athule phambi kweNkantolo Yesifunda iRotterdam. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kubacasulile namajaji, nokho aqhubeka nokuzama ukuthi umsolwa asebenze.

Isigaba 29 se-Code of Criminal Procedure

Kunezizathu ezahlukahlukene zokuthi kungani abasolwa, kaningi ngeseluleko sabameli babo, befaka ilungelo labo lokuthula. Isibonelo, lokhu kungaba yizizathu zamasu noma ezengqondo kuphela, kepha kuyenzeka futhi ukuthi umsolwa esabe imiphumela ngaphakathi kwendawo yobugebengu. Kungakhathalekile ukuthi siyini isizathu, ilungelo lokuthula lingelawo wonke umsolwa. Kuyilungelo elisezingeni eliphezulu lesakhamuzi, kusukela ngonyaka we-1926 kufakwe ku-Article 29 we-Code of Criminal Procedure ngakho-ke kumele kuhlonishwe. Leli lungelo lisuselwa kunqubomgomo yokuthi umsolwa akufanele abambisane nokuqiniseka kwakhe futhi angeke aphoqeleke ukwenza kanjalo: 'Umsolwa akabophekile ukuphendula. ' Isikhuthazo salokhu ukwenqatshwa kokuhlushwa.

Uma umsolwa esebenzisa leli lungelo, angavimbela isitatimende sakhe ukuthi singathathwa njengesobala futhi singathembeki, ngokwesibonelo ngoba siphambuka kokushiwo abanye noma kulokho okufakwe kwifayili yamacala. Uma umsolwa ethe ukuthula ekuqaleni futhi isitatimende sakhe sifakwe kamuva kwezinye izitatimende nefayela, wandisa ithuba lokuthi azokholwa yijaji. Ukusebenzisa ilungelo lokuthula nakho kungaba isu elihle uma umsolwa engakwazi ukunikeza impendulo ezwakalayo yemibuzo evela, ngokwesibonelo, emaphoyiseni. Ngemuva kwakho konke, isitatimende sinokuhlala senziwe enkantolo sekwedlule isikhathi.

Kodwa-ke, leliqhinga alinangozi. Umsolwa kufanele futhi akwazi lokhu. Uma umsolwa eboshiwe futhi eboshelwa icala lokudlwengula, ukudluliselwa kwecala ilungelo lokuthula kungasho ukuthi isizathu sophenyo sihlala emaphoyiseni naseziphathimandla zenkantolo, lapho kuqhubeka icala lokuqhubeka komsolwa. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi umsolwa kudingeke ukuthi aqhubeke nokuvalelwa isikhathi eside ngenxa yokuthula kwakhe kunokuthi uma enze isitatimende. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi ngemuva kokuxoshwa kwecala noma ukutholwa komsolwa, umsolwa ngeke anikezwe umonakalo uma ezinzile ngokwakhe ngokuqhubeka kokuboshwa kwakhe. Isimangalo esinjalo somonakalo sesivele senqatshiwe kaningi kuleyo ndawo.

Uma usenkantolo, ukuthula kunemiphumela nakumsolwa. Ngemuva kwakho konke, ijaji lingabheka ukuthula ngesinqumo salo uma umsolwa enganikeli ngokusobala, esitatimendeni sobufakazi nasesigwebeni. Ngokusho kweNkantolo eNkulu yaseDashi, ukuthula komsolwa kungasiza ngisho nasekugwetshweni uma kunobufakazi obenele futhi umsolwa enganikanga enye incazelo. Phela ukuthula komsolwa kungaqondakala kuchazwe yijaji ngale ndlela elandelayo: “Umsolwa ubelokhu ethule njalo mayelana nokubandakanyeka kwakhe (…) ngakho-ke akazange azibophezele kulokho akwenzile. ” Ngokwengqikithi yesigwebo, umsolwa angasolwa ngokuthula kwakhe ukuthi akaphendukanga noma azisole ngezenzo zakhe. Ukuthi amajaji ayalisebenzisa yini ilungelo lokuthula athule umsolwa uma ebheka isigwebo, kuya ngocwaningo lwejaji uqobo futhi ngalokho lingahluka ngejaji ngalinye.

Ukusebenzisa ilungelo lokuthula kungazuzisa umsolwa, kepha lokho akunangozi. Kuyiqiniso ukuthi ilungelo likamsolwa lokuthi athule kumele lihlonishwe. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngokuqulwa kwecala, amajaji aya ngokuya akucabangele ukuthula kwabasolwa njengokubi kwabo. Ngemuva kwakho konke, ilungelo lomsolwa lokuthi athule lisebenza njalo liphikisana nendima ekhulayo yamacala obugebengu nokubaluleka kwezisulu, izihlobo ezisindile noma umphakathi onezimpendulo ezicacile zemibuzo.

Ukuthi kuwukuhlakanipha yini kuwe ukuthi usebenzise ilungelo lokuthula ngesikhathi sokulalelwa kwamaphoyisa noma ngokulalelwa kuya ngezimo zecala. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthintane nommeli wobelelesi ngaphambi kokuthatha isinqumo maqondana nelungelo lokuthula. Law & More abameli basebenza ngamacala obugebengu futhi bayakujabulela ukunikeza izeluleko kanye / noma nosizo. Ingabe uyisisulu noma isihlobo esisindile futhi unayo imibuzo mayelana nelungelo lokuthula? Noma kunjalo Law & MoreAbameli bakulungele.

Law & More