Ilungelo lokungathuli ezindabeni zobugebengu

Ngenxa yamacala amaningi obugebengu obuqhamuke ngonyaka owedlule, ilungelo lomsolwa lokuthula lingaphinde libe khona endaweni yokubukisa. Impela, kanye nezisulu nezihlobo zamacala obugebengu, ilungelo lomsolwa lokuthula lingaphansi komlilo, okuqondakalayo. Ngonyaka owedlule, ngokwesibonelo, ukuthula okuqhubekayo komsolwa “wokubulala” ama-insulin amaningi ezindlini zokugcina abantu asebekhulile kuholele ekukhungathekeni nasekucasukeni phakathi kwezihlobo, ebezifuna ukwazi ukuthi kwenzekani. Umsolwa ubehlala ecela ilungelo lakhe lokuthi athule phambi kweNkantolo yesiFunda iRotterdam. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu futhi kwathukuthelisa amajaji, okuthe noma kunjalo aqhubeka nokuzama ukwenza umsolwa ukuthi asebenze.

Ilungelo lokungathuli ezindabeni zobugebengu

Kunezizathu ezahlukahlukene zokuthi kungani abasolwa, kaningi ngeseluleko sabameli babo, befaka ilungelo labo lokuthula. Isibonelo, lokhu kungaba yizizathu zamasu noma ezengqondo kuphela, kepha kuyenzeka futhi ukuthi umsolwa esabe imiphumela ngaphakathi kwendawo yobugebengu. Kungakhathalekile ukuthi siyini isizathu, ilungelo lokuthula lingelawo wonke umsolwa. Kuyilungelo elisezingeni eliphezulu lesakhamuzi, kusukela ngonyaka we-1926 kufakwe ku-Article 29 we-Code of Criminal Procedure ngakho-ke kumele kuhlonishwe. Leli lungelo lisuselwa kunqubomgomo yokuthi umsolwa akufanele abambisane nokuqiniseka kwakhe futhi angeke aphoqeleke ukwenza kanjalo: 'Umsolwa akabophekile ukuphendula. ' Isikhuthazo salokhu ukwenqatshwa kokuhlushwa.

Uma umsolwa esebenzisa leli lungelo, angavimbela isitatimende sakhe ukuthi singathathwa njengesobala futhi singathembeki, ngokwesibonelo ngoba siphambuka kokushiwo abanye noma kulokho okufakwe kwifayili yamacala. Uma umsolwa ethe ukuthula ekuqaleni futhi isitatimende sakhe sifakwe kamuva kwezinye izitatimende nefayela, wandisa ithuba lokuthi azokholwa yijaji. Ukusebenzisa ilungelo lokuthula nakho kungaba isu elihle uma umsolwa engakwazi ukunikeza impendulo ezwakalayo yemibuzo evela, ngokwesibonelo, emaphoyiseni. Ngemuva kwakho konke, isitatimende sinokuhlala senziwe enkantolo sekwedlule isikhathi.

Kodwa-ke, leliqhinga alinangozi. Umsolwa kufanele futhi akwazi lokhu. Uma umsolwa eboshiwe futhi eboshelwa icala lokudlwengula, ukudluliselwa kwecala ilungelo lokuthula kungasho ukuthi isizathu sophenyo sihlala emaphoyiseni naseziphathimandla zenkantolo, lapho kuqhubeka icala lokuqhubeka komsolwa. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi umsolwa kudingeke ukuthi aqhubeke nokuvalelwa isikhathi eside ngenxa yokuthula kwakhe kunokuthi uma enze isitatimende. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi ngemuva kokuxoshwa kwecala noma ukutholwa komsolwa, umsolwa ngeke anikezwe umonakalo uma ezinzile ngokwakhe ngokuqhubeka kokuboshwa kwakhe. Isimangalo esinjalo somonakalo sesivele senqatshiwe kaningi kuleyo ndawo.

Lapho usenkantolo, ukuthula akusho lutho ngemiphumela kumsolwa. Ngemuva kwakho konke, ijaji lingabamba buthule esinqumweni salo uma umsolwa enganikezeli lutho oluvulelekile, kokubili esitatimendeni sobufakazi kanye nesigwebo. Ngokusho kweNkantolo eNkulu yaseDashi, ukuthula komsolwa kungasiza ngisho nasecaleni uma kunobufakazi obanele kanti umsolwa akakaze anikeze enye incazelo. Yize kunjalo, ukuthula komsolwa kungaqondakala futhi kuchazwe yijaji ngale ndlela elandelayo: “Umsolwa ubelokhu ethule nje ngokubandakanyeka kwakhe (…) ngakho-ke akaze azithathele umthwalo wemfanelo ngalokho akwenzile. ” Ngaphakathi komongo wesigwebo, umsolwa angagxekwa ngokuthula kwakhe ukuthi akakaphenduki noma azisole ngezenzo zakhe. Ukuthi amajaji athatha ukusetshenziswa kwelungelo lokuhlala buthule umsolwa acubungule leso sigwebo, kuya ngokubheka komuntu umahluleli futhi ngenxa yalokho angahluka ngejaji ngalinye.

Ukusebenzisa ilungelo lokuthula kungahle kube nezinzuzo kumsolwa, kodwa lokho akunangozi. Kuliqiniso ukuthi ilungelo lomsolwa lokuhlala ethule kumele lihlonishwe. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngamacala, amajaji aya ngokuya acubungula ukuthulisa abasolwa kube kokubi kwabo. Yize kunjalo, ilungelo lomsolwa lokuhlala ethule lisebenza njalo ngokungahambisani neqhaza elandayo ekulweni kwamacala obugebengu nokubaluleka kwalabahlukunyezwa, izihlobo ezisindile noma umphakathi ngezimpendulo ezicacile zemibuzo.

Ukuthi kuwukuhlakanipha yini kuwe ukuthi usebenzise ilungelo lokuthula ngesikhathi sokulalelwa kwamaphoyisa noma ngokulalelwa kuya ngezimo zecala. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthintane nommeli wobelelesi ngaphambi kokuthatha isinqumo maqondana nelungelo lokuthula. Law & More abameli basebenza ngamacala obugebengu futhi bayakujabulela ukunikeza izeluleko kanye / noma nosizo. Ingabe uyisisulu noma isihlobo esisindile futhi unayo imibuzo mayelana nelungelo lokuthula? Noma kunjalo Law & Moreabameli bakulungele.

Ungahlukıselana