Ukudluliswa Kokwenza

If you are planning to transfer a company to someone else or to take over someone else’s company, you may wonder whether this takeover also applies to the personnel. Depending on the reason why the company is taken over and how the takeover is carried out, this may or may not be desirable. For example, is a part of the company taken over by a company that has little experience with such business activities? In that case, it may be fine to take over the specialised employees and allow them to carry on with their normal activities. On the other hand, is there a merger of two similar companies in order to save costs? Then certain employees may be less desirable, because some positions have already been filled and considerable savings can also be made on labour costs. Whether the employees should be taken over depends on the applicability of the regulation on the ‘transfer of undertaking’. In this article, we explain when this is the case and what the consequences are.

Ukudluliswa Kokwenza

Kunini ukudluliswa komsebenzi?

Lapho kukhona ukudluliswa kwesibopho kulandela iSigaba 7: 662 seDutch Civil Code. Lesi sigaba sithi kufanele kube nokudluliswa ngenxa yesivumelwano, ukuhlanganiswa noma ukuhlukaniswa kweyunithi yezomnotho lokho igcina i- identity. Iyunithi yezomnotho "yiqembu lezinsizakusebenza ezihleliwe, ezinikele ekuqhubekeni nomsebenzi wezomnotho, noma ngabe lowo msebenzi uphakathi noma awusekeli". Njengoba ama-takeovers enziwa ngezindlela ezahlukahlukene ekusebenzeni, le ncazelo yezomthetho ayinikeli umhlahlandlela ocacile. Ukuchazwa kwalo ngakho-ke kuncike kakhulu ezimweni zecala.

Amajaji ngokuvamile abanzi ekuchazeni kwawo ukudluliswa komsebenzi njengoba uhlelo lwethu lwezomthetho luthatha ukubaluleka okukhulu ekuvikelweni kwabasebenzi. Ngokwesisekelo somthetho wamacala akhona, kungaphetha ngokuthi ibinzana lokugcina elithi 'ibhizinisi lezomnotho eligcina ubunikazi balo' libaluleke kakhulu. Lokhu kuvame ukuthinta ukuthathwa unomphela kwengxenye yenkampani nezimpahla ezihambisanayo, amagama ezohwebo, abaphathi kanye nabasebenzi. Uma ngabe kubandakanyeka kuphela ngakunye kwalokhu, imvamisa akukho kudluliswa kwesibopho, ngaphandle kwalapho lesi sici sithatha isinqumo sokuthi ungubani lowo msebenzi.

Ngamafuphi, kuvame ukudluliswa kwesibopho ngokushesha lapho ukuthatha imali kubandakanya ingxenye ephelele yesibopho ngenhloso yokwenza umsebenzi wezomnotho, obuye ubonakale ngobunikazi bawo obugcinwayo ngemuva kokuthatha. Ngakho-ke, ukudluliswa (kwengxenye yebhizinisi) elinomlingiswa ongesona sesikhashana maduzane kwenza ukudluliswa komsebenzi. Icala lapho ngokusobala kungekho ukudluliswa kwesivumelwano kungukuhlanganiswa kwesabelo. Esimweni esinjalo, abasebenzi bahlala enkampanini efanayo ngoba kukhona ushintsho kuphela kubunikazi bamasheya.

Imiphumela yokudluliswa komsebenzi

Uma kukhona ukudluliswa kwesibopho, ngokomthetho, bonke abasebenzi abakha ingxenye yomsebenzi wezomnotho badluliswa ngaphansi kwemibandela yesivumelwano sokuqashwa kanye nesivumelwano sokubambisana esisebenza nomqashi wangaphambilini. Ngakho-ke akudingekile ukuphothula inkontileka entsha yokuqashwa. Lokhu kuyasebenza futhi uma amaqembu engazi ngokusetshenziswa kokudluliswa kokuzibophezela kanye nabasebenzi lowo obedlulisile abengakwazi ngesikhathi sithathwa. Umqashi omusha akavunyelwe ukuxosha abasebenzi ngenxa yokudluliselwa kwesivumelwano. Futhi, umqashi wangaphambilini unesibopho kanye nomqashi omusha unyaka owodwa ngaphezulu wokufeza izibopho ezivela enkontilekeni yokuqashwa eyavela ngaphambi kokudluliswa kwesithembiso.

Akuzona zonke izimo zokuqashwa ezidluliselwa kumqashi omusha. Uhlelo lwempesheni luhlukile kulokhu. Lokhu kusho ukuthi umqashi angafaka uhlelo olufanayo lwempesheni kubasebenzi abasha njengoba enza kubasebenzi bakhe bamanje uma lokhu kumenyezelwe ngesikhathi sokudluliswa. Le miphumela isebenza kubo bonke abasebenzi inkampani edlulisayo esebenza nabo ngesikhathi sokudlulisa. Lokhu kusebenza futhi kubasebenzi abangawulungele umsebenzi, abagulayo noma izinkontileka zesikhashana. Uma umsebenzi engafuni ukudlulisa ibhizinisi, angasho ngokusobala ukuthi ufisa ukunqamula inkontileka yokuqashwa. Kungenzeka kuxoxiswane ngezimo zokuqashwa ngemuva kokudluliswa kwenkampani. Kodwa-ke, izimo ezindala zokuqashwa kufanele ziqale zidluliselwe kumqashi omusha ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke.

Lo mbhalo uchaza ukuthi incazelo esemthethweni yokudluliswa kwesibopho igcwaliseka masinyane ekusebenzeni nokuthi lokhu kunemiphumela emikhulu maqondana nezibopho kubasebenzi besibopho. Ukudluliswa kokuzibophezela kwenzeka lapho kwenzeka lapho iyunithi yezomnotho yebhizinisi ithathwa ngomunye isikhathi esingeyona sesikhashana, lapho kugcinwa khona ubunikazi bomsebenzi. Njengomphumela womthethonqubo wokudluliswa kokuzibophezela, umuntu ophethe kumele aqashe abasebenzi (ingxenye) yesibopho esidlulisiwe ngaphansi kwezimo zokuqashwa ezazivele zisebenza kubo. Umqashi omusha ngakho-ke akavunyelwe ukuxosha abasebenzi ngenxa yokudluliselwa kwesithembiso. Ungathanda ukwazi okwengeziwe ngokudluliswa kwesibopho nokuthi lo mthetho uyasebenza ezimweni zakho ezithile? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bakhethekile emthethweni wezinkampani nomthetho wezabasebenzi futhi bazokujabulela ukukusiza!

Ungahlukıselana
Law & More B.V.