Ukuziphatha okweqayo emsebenzini

Ukuziphatha okweqayo emsebenzini

#MeToo, idrama ethinta i-The Voice of Holland, isiko lokwesaba e-De Wereld Draait Door, njalonjalo. Izindaba kanye nenkundla yezokuxhumana kugcwele izindaba ezimayelana nokuziphatha okuphambene nomthetho emsebenzini. Kodwa iyini indima yomqashi uma kuziwa ekuziphatheni okweqa umthetho? Ungafunda ngakho kule bhulogi.

Kuyini ukuziphatha okweqayo?

Ukuziphatha okweqayo kubhekisela ekuziphatheni komuntu lapho imingcele yomunye umuntu ingahlonishwa. Lokhu kungase kuhlanganise ukuhlukumeza ngokocansi, ubuxhwanguxhwangu, ulaka, noma ukucwaswa. Ukuziphatha kwemingcele kungenzeka kokubili ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ikakhulukazi ukuziphatha okweqayo kungase kubonakale kumsulwa futhi kungahloselwe ukucasula, kodwa kuvame ukulimaza omunye umuntu ngokwenyama, ngokomzwelo, noma ngokwengqondo. Lo monakalo ungadala izinkinga ezinkulu zempilo kulowo othintekayo kodwa ekugcineni ulimaze umqashi ngendlela yokunganeliseki emsebenzini nokwanda kokulova. Ngakho-ke kufanele kubonakale emsebenzini ukuthi yikuphi ukuziphatha okufanele noma okungalungile nokuthi imiphi imiphumela uma le mingcele yeqiwa.

Izibopho zomqashi

Ngaphansi koMthetho Wezimo Zokusebenza, abaqashi kufanele baqinisekise indawo yokusebenza ephephile. Umqashi kufanele athathe izinyathelo zokuvimbela kanye nokumelana nokuziphatha okuphambene nomthetho. Abaqashi bavamise ukubhekana nalokhu ngokulandela umthetho olandelwayo wokuziphatha nokuqoka umeluleki oyimfihlo. Ngaphezu kwalokho, nawe kufanele ubeke isibonelo esihle.

Yenza iphrothokholi

Inhlangano kufanele ibe nokucaca mayelana nemingcele esebenza ngaphakathi kwesiko lebhizinisi nokuthi izimo lapho le mingcele yeqiwa khona zisingathwa kanjani. Lokhu akugcini nje ngokuqinisekisa ukuthi abasebenzi mancane amathuba okuba beqe le mingcele, kodwa abasebenzi abahlangabezana nokuziphatha okweqayo bayazi ukuthi umqashi wabo uzobavikela futhi abenze bazizwe bephephile. Ngakho-ke izimiso ezinjalo kufanele zicacise ukuthi yikuphi ukuziphatha okulindeleke kubasebenzi nokuthi ikuphi ukuziphatha okuwela ngaphansi kokuziphatha okuphambene. Kufanele futhi ifake nencazelo yokuthi isisebenzi singabika kanjani ukuziphatha okweqa umthetho, yiziphi izinyathelo umqashi azithathayo ngemva kombiko onjalo nokuthi iyini imiphumela yokuziphatha okweqa umthetho emsebenzini. Yebo, kubalulekile ukuthi abasebenzi bazi ukuthi lesi sivumelwano sikhona nokuthi umqashi enze ngokufanele.

I-Trustee

Ngokuqoka umuntu ezethembayo, abasebenzi banendawo yokuxhumana ukuze babuze imibuzo futhi benze nemibiko. Ngakho-ke i-fiduciary ihlose ukunikeza isiqondiso nokusekelwa kubasebenzi. Omethembayo kungaba umuntu ngaphakathi noma ozimele ngaphandle kwenhlangano. Umuntu othulula isifuba ovela ngaphandle kwenhlangano unethuba elihle lokuthi akakaze ahileleke enkingeni, okungase kumenze afinyeleleke kalula. Njengomthetho olandelwayo wokuziphatha, abasebenzi kumele bajwayelane nomuntu omthembayo nokuthi bangaxhumana kanjani naye.

isiko Corporate

Okubalulekile ukuthi umqashi udinga ukuqinisekisa isiko elivulekile ngaphakathi kwenhlangano lapho izindaba ezinjalo zingaxoxwa khona futhi abasebenzi bazizwe bengabizana ukuze baphendule ngokuziphatha okungathandeki. Ngakho-ke, umqashi kufanele asithathele phezulu lesi sihloko futhi abonise lesi simo sengqondo kubasebenzi bakhe. Lokhu kuhlanganisa ukuthatha izinyathelo uma kwenziwa umbiko wokuziphatha okuwela imingcele. Lezi zinyathelo kufanele zincike kakhulu esimweni. Noma kunjalo, kubalulekile ukukhombisa kokubili isisulu nezinye izisebenzi ukuthi ukuziphatha okweqa imingcele emsebenzini ngeke kubekezelelwe.

Njengomqashi, ingabe unemibuzo mayelana nokwethulwa kwenqubomgomo mayelana nokuziphatha okweqa umthetho emsebenzini? Noma ingabe, njengesisebenzi, uyisisulu sokuziphatha okweqisayo emsebenzini, futhi umqashi wakho engathathi izinyathelo ezanele? Bese usithinta! Eyethu abameli bezokuqashwa angakujabulela ukukusiza!

 

Law & More