Uvunyelwe nini ukuqeda isibopho se-alimony sozakwethu?

Uma inkantolo inquma ngemuva kwesehlukaniso ukuthi unesibopho sokukhokha i-alimony kumlingani wakho wangaphambili, lokhu kuboshelwe enkathini ethile yesikhathi. Ngaphandle kwalesi sikhathi, ekusebenzeni kuvame ukwenzeka ukuthi ngemuva kwesikhathi esithile unganciphisa noma ukuqeda i-alimony ngokuphelele. Ngabe uphoqelekile ukuthi ukhokhele i-alimony kumlingani wakho wangaphambili futhi uthole ukuthi, ngokwesibonelo, ukuthi uhlala nomlingani omusha? Uma kunjalo, unesizathu sokuqeda isibopho se-alimony. Kodwa-ke, kufanele ukwazi ukufakazela ukuthi kukhona abantu abathandanayo. Uma ulahlekelwe ngumsebenzi wakho noma ngenye indlela unamandla amancane wezezimali, lokhu futhi kuyisizathu sokwehlisa i-alimony yozakwethu. Uma umlingani wakho wangaphambili angavumi ushintsho noma aqede i-alimony, ungakuhlela lokhu enkantolo. Uzodinga igqwetha ukwenza lokhu. Ummeli kuzofanele alethe isicelo salokhu enkantolo. Ngokusekelwa kulolu hlelo kanye nokuvikelwa kweqembu eliphikisayo, inkantolo izothatha isinqumo. Law & MoreAbameli besahlukaniso benzelwe ngokukhethekile emibuzweni ephathelene ne-alimony yomlingani. Uma ucabanga ukuthi umlingani wakho wangaphambili akasavunyelwe ukuthola i-alimony yozakwethu noma uma ucabanga ukuthi inani kufanele lehliswe, sicela uxhumane nabameli bethu abanolwazi ngokuqondile ukuze ungakhokhi i-alimony ngokungadingekile.

Uvunyelwe nini ukuqeda isibopho se-alimony sozakwethu?

Isibopho sokunakekela owalingani wakho wangaphambili singaphela ngezindlela ezilandelayo:

  • Oyedwa wabalingani bakhe uyafa;
  • I-alimony eyamukelayo iphinde ishade, i-cohabits, noma ingena ebambiswaneni elibhalisiwe;
  • Umemukeli we-alimony unemali eyanele ngokwakhe noma umuntu obophekile ukuba akhokhe i-alimony ngeke esakwazi ukukhokha i-alimony;
  • Isikhathi esivunyelwene ngaso noma isikhathi somthetho siyaphela.

Ukuqedwa kwesibopho sokukhokha i-alimony kunemiphumela emkhulu kumukeli we-alimony. Kuzofanela aphuthelwe inani elithile ngenyanga. Ngakho-ke ijaji lizokwenza ukuhlolwa ngokucophelela ngaphambi kokuba kuthathwe isinqumo.

Umlingani omusha wobudlelwano
Iphuzu elijwayelekile lokuxoxisana ekusebenzeni likhuluma ngokutholwa komamukeli we-alimony. Ukuze sinqamule i -onyony yozakwethu, kumele kube khona okucolisanayo 'njengokungathi bashadile' noma kube sengathi babambisene nababhalisile. Kukhona ukuhlangana nje kube sengathi bashada lapho abathandanayo benendlu eyodwa, lapho benobudlelwano obuhlobene futhi obuhlala njalo nalapho kuvela khona ukuthi abathandanayo bayanakekelana. Ngakho-ke kufanele kube ukuhlangana isikhathi eside, ubudlelwane besikhashana abunayo le nhloso. Ukuthi zonke lezi zidingo ziyagcwaliseka kuvame ukunqunywa yijaji. Ijaji lizotolika izindlela ngalo mkhawulo. Lokhu kusho ukuthi ijaji alithathi kalula isinqumo sokuthi kukhona abantu abahlangene ngokungathi bashadile. Uma ufuna ukuqeda isibopho se-alimony sozakwethu, kufanele ukhombise ukubumbana.

Uma ngabe kunecala lokuthi 'siphinde siphile futhi' nomlingani omusha, khona-ke umuntu onelungelo lokulingana ne-alimony ulahlekelwe ilungelo lakhe lokuthola i-alimony. Lokhu futhi kuyenzeka lapho ubudlelwano obusha bomlingani wakho buyaqhekeka futhi. Ngakho-ke, awunakuphoqelelwa ukuthi ukhokhe i-alimony kumlingani wakho futhi, ngoba ubuhlobo bakhe obusha sebuphelile.

Umlingani omusha we-alimony okhokha
Kungenzeka futhi ukuthi wena, njengomkhokhi we-alimony, uzothola umlingani omusha ozoshada naye, ozokuhlala naye noma ozihlanganyele nobambiswano olubhalisiwe. Kuleso simo, ngaphezu kwesibopho sakho sokukhokha i-alimony kumlingani wakho wangaphambili, uzoba nesibopho sokugcina kumlingani wakho omusha. Kwezinye izimo, lokhu kungaholela ekunciphisweni kwenani le-alimony elikhokhwa kumlingani wakho wangaphambili ngoba amandla akho okuzala kufanele ahlukaniswe phakathi kwabantu ababili. Ngokuya emholweni wakho, lokhu kungasho nokuthi ungasiqeda isibopho se-alimony sibhekise kumlingani wakho wangaphambili, ngoba amandla akho okukhokha awanele.

Ukuqeda isibopho se-alimony sozakwethu ndawonye
Uma umlingani wakho wangaphambili avumelana nokuqedwa komlingani womlingani, lokhu ungakubeka phansi kusivumelwano esibhaliwe. Law & MoreAbameli bangenza isivumelwano esingokomthetho kuwe. Lesi sivumelwano kufanele sisayinwe nguwe nomuntu obambisene naye.

Ukwenza amalungiselelo we -onyony yozakwethu
Wena nomlingani wakho wangaphambili nikhululekile ukuba nivumelane ngobungako kanye nenani lozimele bomlingani ndawonye. Uma kungavunyelwanga lutho ngesikhathi se-alimony, igama elisemthethweni lisebenza ngokuzenzakalelayo. Ngemuva kwalesi sikhathi, isibopho sokukhokha i-alimony siyaphela.

Isikhathi esingokomthetho se-alimony sozakwethu
Uma uhlukanisile ngaphambi komhla woku-1 kuJanuwari 2020, ubude besikhathi sokuqokwa komlingani womshado yiminyaka eyi-12. Uma umshado ungahlali isikhathi esingaphezu kweminyaka emihlanu futhi awunazingane, isikhathi se-alimony silingana nesikhathi somshado. Lawa magama asemthethweni ayasebenza futhi ekugcineni kobambiswano olubhalisiwe.

ukusuka ngomhlaka 1 Januwari 2020 kukhona eminye imithetho esebenza ngokuqinile. Uma uhlukanisile ngemuva komhla woku-1 kuJanuwari 2020, isikhathi sokukhulelwa silingana nengxenye yesikhathi somshado, nenani leminyaka emi-5. Kodwa-ke, kuye kwenziwa okuhlukile okumbalwa kulo mthetho:

  • Uma usuneminyaka engu-15 ushadile futhi ungafuna impesheni yakho yobudala engakapheli iminyaka eyi-10, ungafaka isimangalo se-alimony kuze kube yilapho uqala impesheni yokuguga.
  • Ingabe uneminyaka engaphezu kwengu-50 ubudala futhi usuneminyaka okungenani engu-15 ushadile? Kuleso simo, isikhathi esiphezulu se-alimony yiminyaka eyi-10.
  • Ingabe unazo izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12? Kuleso simo, i-alimony ebambisene nayo iyaqhubeka kuze kube yilapho ingane encane ifinyelela eminyakeni eyi-12.

Uma usesimweni esivumela ukunqanyulwa noma ukuncishiswa kwe -onyony yozakwethu, unganqikazi ukuxhumana Law & More. Law & More'Abameli abakhethekile bangakucebisa ngokuqhubekayo ukuthi kuwukuhlakanipha yini ukuqulwa kwecala ukunciphisa noma ngisho nokuqeda i-alimony.

Ungahlukıselana