Wonke umuntu udinga ukugcina i-Netherlands iphephile ngokwedijithali

Wonke umuntu udinga ukugcina iNetherlands iphephile ngokwedijithali ithi uCybersecuritybeeld Nederland 2017.

Kunzima kakhulu ukucabanga impilo yethu ngaphandle kwe-Intanethi. Kwenza impilo yethu ibe lula, kepha ngakolunye uhlangothi, ithwala ubungozi obuningi. Ubuchwepheshe bukhula ngokushesha futhi isilinganiso se-cybercrime siyakhuphuka.

Ukuvikeleka kwe-cyber

UDijkhoff (Iphini likaNobhala Wombuso WaseNederlands) uphawula kuCybersecuritybeeld Nederland 2017 ukuthi ukuqina kwedijithali kweDashi akusesikhathini. Ngokusho kukaDijkhoff, wonke umuntu - uhulumeni, ibhizinisi kanye nesakhamuzi - kudingeka agcine iNetherlands iphephile ngokwamanani. Ukubambisana komphakathi nezizimele, ukutshala imali olwazini nasekucwaningeni, ukwakhiwa kwesikhwama esikhethekile - lezi yizindawo ezibaluleke kakhulu ekugxilwe kuzo lapho kukhulunywa ngokuphepha kwe-cyber.

Law & More