Yini inkontileka esemthethweni

Isivumelwano esisemthethweni yisivumelwano esiphoqelelwa ngokomthetho phakathi kwamaqembu amabili noma ngaphezulu. Kungaba ngomlomo noma ngokubhalwa. Imvamisa, iqembu lithembisa ukuthi lizokwenzela elinye okuthile ngenhloso yokuthola inzuzo. Isivumelwano esisemthethweni kufanele sibe nenhloso esemthethweni, isivumelwano sobabili, ukucatshangelwa, amaqembu anekhono, nokuvuma kwangempela ukuthi kuphoqeleke.

Law & More B.V.