Isehlukaniso ngokuphelele

Isiphetho sokugcina, esisemthethweni somshado (njengoba sehlukaniswe ngokwehlukana ngokomthetho) lapho bobabili benenkululeko yokuphinda bashade. Isehlukaniso ngokuphelele siwuchitha umshado, ngokungafani nesahlukaniso esilinganiselwe, esisebenza njengesivumelwano sokwehlukana.

Law & More B.V.