I-Alimony

Kwaziwa ngokuthi "ukugcinwa komlingani" kwezinye izifundazwe, imali yesondlo inganikezwa indoda noma unkosikazi. I-Alimony isho izinkokhelo eziyalelwe yinkantolo ezinikezwa umlingani noma owakwakhe ngokwesivumelwano sokwehlukana noma sehlukaniso. Isizathu salokho ukuhlinzeka ngosizo lwezezimali kumlingani owenza imali encane, noma kwezinye izimo, engenayo nhlobo imali. Isibonelo, ezimeni lapho kunezingane ezithintekayo, ngokomlando indoda ibiyondla, futhi kungenzeka ukuthi owesifazane uyeke umsebenzi wokukhulisa izingane futhi uzoba senkingeni yezezimali ngemuva kokuhlukana noma isehlukaniso. Imithetho ezifundazweni eziningi ithi umlingani ohlukanisile unelungelo lokuphila impilo efanayo naleyo abebe nayo ngesikhathi beshadile.

Law & More B.V.