Isehlukaniso sesondlo sezingane

Uma izingane zibandakanyeka esehlukanisweni, ukwesekwa kwengane kuyingxenye ebalulekile yamalungiselelo wezezimali. Endabeni yokuba ngumzali ngokubambisana, izingane ngokunye zihlala nabazali bobabili kanti nabazali bahlanganyela izindleko. Ningenza izivumelwano ngokuxhaswa kwezingane ndawonye. Lezi zivumelwano zizobekwa ohlelweni lokuba ngumzali. Lesi sivumelwano uzosifaka enkantolo. Ijaji lizobheka izidingo zezingane lapho lithatha isinqumo ngesibonelelo sengane. Amashadi akhethekile enzelwe le njongo ijaji lithatha umholo njengoba wawunjalo ngaphambi nje kwesehlukaniso njengesiqalo. Ngaphezu kwalokho, ijaji linquma inani umuntu okufanele akhokhe imali yesondlo angalahlekelwa yilo. Lokhu kubize amandla okukhokha. Kucatshangelwa nekhono lomuntu onakekela izingane. Ijaji lenza izivumelwano zibe ngezokugcina bese liziqopha phansi. Inani lesondlo lilungiswa njalo ngonyaka.

Law & More B.V.