Isehlukaniso somphakathi

Idivosi yomphakathi yaziwa nangokuthi isehlukaniso esisebenzisanayo, okusho ukuthi isehlukaniso esihambisana nemithetho yokusebenzisana. Esehlukanisweni somphakathi noma sokubambisana, zombili izinhlangothi zigcina izeluleko, ezisebenzisa isitayela sokusebenzisana futhi zisebenzisane ukuzama ukuxazulula izingqinamba, noma okungenani zinciphise inani nobungako bengxabano. Abeluleki namakhasimende abo bafuna ukwakha ukuvumelana futhi bathathe izinqumo eziningi ngangokunokwenzeka ngaphandle kwenkantolo.

Law & More B.V.