umthetho Family

Umthetho womndeni yindawo yomthetho ekhuluma ngobudlelwano bomndeni. Kubandakanya ukudala ubudlelwano bomndeni nokubunqamula. Umthetho womndeni ukhuluma ngokwenziwa komshado, isehlukaniso, ukuzalwa, ukutholwa noma igunya labazali.

Law & More B.V.