Izizathu zesehlukaniso

Uma isehlukaniso ngokuvumelana kungeyona inketho, ungacabanga ukuthi ungaqala ngandlela-thile ukuqalisa izinqubo zesehlukaniso ngesizathu sokuphazamiseka okungenakulungiswa komshado. Umshado uphazanyiswe ngendlela engalungiseki lapho ukuqhubeka kokuhlala ndawonye kwabashadile nokuqala kabusha kwawo kube yinto engenakwenzeka ngenxa yalokhu kuphazamiseka. Amaqiniso aphathekayo abonisa ukuphazamiseka okungenakulungiswa komshado kungenzeka, ngokwesibonelo, ukuphinga noma ukungasahlali ndawonye ekhaya lomshado.

Law & More B.V.