Ingakanani isehlukaniso semali

Inani le-alimony aliyona inani elinqunyiwe kodwa libalwa ngedivosi ngayinye ngesimo sesimo sakho kanye nesalowo owawungumlingani wakho. Kokubili umholo wakho, izidingo zakho kanye nezidingo zezingane zakho, uma unazo, kuyabhekelelwa.

Law & More B.V.