Isivumelwano sokuhlukanisa

Isivumelwano sokwehlukana siyincwadi esetshenziswa abantu ababili emshadweni ukwehlukanisa izimpahla zabo kanye nezibopho zabo lapho belungiselela ukwehlukana noma isehlukaniso. Kubandakanya imigomo yokwehlukanisa ilungelo lokugcinwa kwengane nokwesekwa kwengane, izibopho zabazali, ukwesekwa komlingani, impahla nezikweletu, nezinye izici zomndeni nezezezimali abashadikazi abangafisa ukwaba noma ukuhlukanisa.

Law & More B.V.