Iyini inhloso yesondlo

Inhloso yesondlo kukhawulela noma imiphi imiphumela engafanele yezomnotho yesahlukaniso ngokunikeza imali eqhubekayo kumlingani ongaholi noma ohola kancane. Ingxenye yesizathu ukuthi lowo obengushade naye kungenzeka ukuthi ukhethe ukuyeka umsebenzi wokuxhasa umndeni futhi udinga isikhathi sokuthuthukisa amakhono emisebenzi ukuze azondle.

Law & More B.V.