Incazelo yokuphamba

Ukuqola ukusetshenziswa okungafanele kwamandla wangempela noma okusongelwayo, udlame, noma ukwesabisa ukuthola imali noma impahla kumuntu noma kunhlangano ethile. Ukuphanga kuvame ukufaka usongo olwenziwa kumuntu noma kumuntu wesisulu, noma emndenini wabo noma kubangani.

Law & More B.V.