Kuzoba khona abantu abambalwa kakhulu baseDashi abangakaqapheli…

Kuzoba nabantu abambalwa kakhulu baseDashi abangazazi izindaba zokuhudula maqondana nokuzamazama komhlaba kweGroningen, okubangelwa ukuqhutshwa kgesi. Inkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi i-'Nederlandse Aardolie Maatschappij '(Inkampani yaseDutch Petroleum) kufanele ikhokhele isinxephezelo ngomonakalo ongahambisani nengxenye yezakhamizi zaseGroningenveld. Futhi uMbuso ubekwe icala ngesisekelo sokugadwa okunganele, kepha inkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi, yize iqiniso ukuthi ukubhekelwa bekunganele, bekungasho ukuthi umonakalo udaleke lapho.

Law & More