Izindawo Ezikhethekile

I-Eurasia yigama lendawo yendawo equkethe iYurophu ne-Asia. Sihlanganisa ulwazi lwalezimakethe nobuchwepheshe bethu bamandla ahlukene amaDashi nakwamanye amazwe. Ngalesi nhlanganisela esiyingqayizivele siyakwazi ukuhlinzeka insizakalo ephelele kumabhizinisi ase-Europe nakubantu abathile.

Njengebhizinisi elisebenza ngaphakathi kwale mikhakha, ungathola zonke izinhlobo zezinkinga zomthetho ezinzima. Yize kunjalo, le mikhakha ayilokothi ime, iyavela. Abameli bethu abangochwepheshe imikhakha le mikhakha eyeqa futhi inganikeza ibhizinisi lakho ngezeluleko zomthetho noma usizo, ngokwesibonelo kwisikweletu somkhiqizo.

Yize impikiswano ibangela ukuba imizwelo ihambele phezulu, ngomphumela wokuthi zombili izinhlangothi azisasiboni isisombululo, eMthethweni nakokuningi sikholelwa ukuthi isixazululo esihlangene esanelisa bonke abathintekayo singatholakala ngokulamula. Kule nqubo abalamuli beMthetho nabangaphezulu abagcini nje ngokubheka okufunwa yibo bobabili abathintekayo ngesikhathi sokubonisana, kodwa futhi baqinisekisa nosizo olungokomthetho nolwemizwa.