Umhlengi hhayi isisebenzi

'Umthumeli wamabhayisikili wakwaDeliveroo uSytse Ferwanda (20) ungusomabhizinisi ozimele futhi akasona isisebenzi' kube yisinqumo senkantolo. Amsterdam. Inkontileka eyaphothulwa phakathi komthumeli kanye no-Deliveroo ayibalwa njengenkontileka yokuqashwa - futhi ngaleyo ndlela lowo odilivayo akasona isisebenzi enkampanini edilivayo. Ngokusho kwejaji kuyacaca ukuthi inkontileka bekuhloswe ngayo ukuthi ube yinkontileka yokuzisebenza. Okunye okusekelwe endleleni yokusebenza kuyacaca ukuthi awukho umsebenzi okhokhelwayo kuleli cala.

Law & More