Abaqashi kufanele banake izimo abasebenza ngaphansi kwazo…

Abaqashi kufanele banake izimo abafisa ukuxosha umsebenzi ngaphansi kwazo. Lokhu kuphinde kufakazelwe yisinqumo senkantolo yesifunda e-Assen. Isibhedlela kwakudingeka sikhokhele isisebenzi saso (usokhemisi) isibonelelo sokuguqulwa kuka- € 45,000 kanye nokuholelwa ngokulingana kwe- € 125,000 njengoba zazingekho izizathu ezizwakalayo zokunqanyulwa kwenkontileka yokuqashwa. Isibhedlela sithe umuthi awusasebenzi, okuvela ukuthi akubanga njalo. Inkontileka, noma kunjalo, yahlakazwa nokho, ngezinzuzo ezabelwe ngenxa yalokho. Isizathu salokhu ukuthi phakathi naleso sikhathi ubudlelwano bokuqashwa babusaphazanyisiwe, okwakufanele ngokuphelele umqashi.

10-02-2017

Law & More