Imithetho emisha yokukhangisa ngogwayi kagesi ngaphandle kwe-nicotine

Kusukela ngoJulayi 1, 2017, kwenqatshelwe eNetherlands ukukhangisa ngogwayi ogesi ngaphandle kwe-nicotine kanye nokuhlanganiswa kwe-herb ngamapayipi amanzi. Imithetho emisha isebenza kuwo wonke umuntu. Ngale ndlela, uHulumeni waseDashi uyaqhubeka nenqubomgomo yakhe yokuvikela izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18. Kusukela ngoJulayi 1, 2017, akusavunyelwe ukuwina ugwayi kagesi njengomklomelo emifanekisweni. Isiphathimandla Sokudla KwamaDashi Sokudla Kwabasebenzi kanye neDashi sinikezwe umsebenzi wokubheka ukuhambisana nalemithetho emisha.

Law & More