Abakwa-Pastafarians: abasekeli benkolelo ethile engenangqondo…

Ama-Pastafarians: abasekeli benkolelo ethile engenangqondo yesilo esidabukisayo se-spaghetti. Ikhule yaba yinto yangempela. Abasekeli be-Pastafarianism baphindaphinde ukwenza lezi zindaba ngesifiso sabo ukuthathwa izithombe zabo zokupasisha noma amakhadi omazisi abene-colander ekhanda labo. Ingxabano abayisebenzisayo ukuthi - njengoba kwenza amaJuda namaSulumane - bafisa ukumboza amakhanda abo ngokombono wenkolo. Kokunye, icala lakamuva nje inkantolo yase-East-Brabant ikumisile kulokhu futhi yakhipha isinqumo, ngokuya nge-ECHR, ukuthi i-Pastafarianism ayikhombisi ukungathi sína okwanele okufanele kuthathwe njengenkolo noma inkolelo. Ngaphezu kwalokho, indoda okukhulunywa ngayo ayikwazanga ukuphendula ngokwanele imibuzo yenkantolo futhi ayikwazanga ukukhombisa umbono okholele ngenkolo noma inkolelo.

Law & More