Kuthunyelwa izindleko zokubuyekezwa kwe-Google ezingezinhle nezinamanga

Ukuthumela izibuyekezo ze-Google ezingezinhle nezingelona iqiniso kubiza ikhasimende elinganeliseki kakhulu. Ikhasimende lithumele ukubuyekezwa okungekuhle mayelana ne-nursery kanye neBhodi Labaqondisi bayo ngaphansi kweziteketiso ezihlukile futhi ngokungaziwa. I Amsterdam INkantolo Yokudlulisa Amacala ithe ikhasimende aliphikisani nokuthi alenzanga izinto ezihambisana nemithetho engabhaliwe ethathwa njengeyamukelekayo empilweni yezenhlalakahle, ngakho-ke lenze isenzo esiphambene nomthetho kule nkulisa. Umphumela uba ukuthi ikhasimende kudingeka likhokhe cishe ama-euro angu-17.000 ngomonakalo nezinye izindleko.

2018-01-13

Law & More