Isithombe Sezindaba

Intela: eyedlule neyamanje

Umlando wentela uqala ngezikhathi zamaRoma. Abantu ababehlala endaweni yoMbuso WaseRoma kwakumelwe bakhokhe intela. Imithetho yokuqala yentela eNetherlands ivela ngonyaka we-1805. Umgomo oyisisekelo wentela wazalwa: imali engenayo. Intela engenayo yahlelwa ngokusemthethweni ngonyaka we-1904.

I-VAT, intela engenayo, intela ekhokhwayo, intela yenhlangano, intela yezemvelo - konke lokhu kuyingxenye yentela esiyikhokha namuhla. Sikhokha intela kuhulumeni nakomasipala. Ngemali engenayo, uMnyango Wezingqalasizinda waseNetherlands, ngokwesibonelo, unganakekela imigwaqo; noma izifundazwe zezithuthi zomphakathi.

Abezomnotho basaxoxa ngemibuzo enjengokuthi: ngubani okufanele akhokhe intela? Kufanele ube yini umkhawulo wentela? Kufanele isetshenziswe kanjani imali yentela? Umbuso ongenazo izintela awukwazi ukunakekela izakhamizi zawo.

Law & More