Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-30% emabhange eNetherlands abangelwa ama-invoice angakhokhelwa. Ingabe inkampani yakho inekhasimende elingakakhokhi? Noma ungumuntu ozimele futhi unaye okweletayo okusakweleta imali? Bese uthinta i- Law & More abameli bokuqoqa izikweletu.

NGABE UFUNA
Ummeli Wokuqoqwa Kwesikweletu E-NETHERLANDS?

IMITHETHO YAMI IYOBALULEKILE EMITHETHO OBUTHEKILE

Hlola Sisetshenziselwa ukusebenzela amaklayenti endawo nawakwamanye amazwe.

Hlola Izinga eliphakeme lensizakalo yeklayenti ngalinye, abantu ngabanye kanye nezinkampani noma izikhungo.

Hlola Siyatholakala. Nanamuhla.

NGABE UFUNA
Ummeli Wokuqoqwa Kwesikweletu E-NETHERLANDS?

IMITHETHO YAMI IYOBALULEKILE EMITHETHO OBUTHEKILE

Hlola Sisetshenziselwa ukusebenzela amaklayenti endawo nawakwamanye amazwe.

Hlola Izinga eliphakeme lensizakalo yeklayenti ngalinye, abantu ngabanye kanye nezinkampani noma izikhungo.

Hlola Siyatholakala. Nanamuhla.

Ummeli wokuqoqwa kwezikweletu

Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-30% emabhange eNetherlands abangelwa ama-invoice angakhokhelwa. Ingabe inkampani yakho inekhasimende elingakakhokhi? Noma ungumuntu ozimele futhi unaye okweletayo okusakweleta imali? Bese uthinta i- Law & More abameli bokuqoqa izikweletu. Siyaqonda ukuthi ama-invoice angakhokhiwe ayacasula kakhulu futhi awathandeki, yingakho sikusiza kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwenqubo yokuqoqa. Abameli bethu bokuqoqa izikweletu bangahamba ngenqubo yokuqoqwa kwejaji eleqile kanye nenqubo yokuqoqwa kokwahlulela. Law & More ujwayelene nomthetho wokunamathiselwa futhi angakusiza uma kwenzeka uqothuka. Ekugcineni, akwenzi mehluko kithi ukuthi okweletayo uhlala eNetherlands noma usungulwe phesheya. Ngenxa yemvelaphi yethu yaphesheya, silungele izimangalo eziyinkimbinkimbi kakhulu, eziphikisanayo noma ezinkulu.

Imenyu Esheshayo

Uma kukhulunywa ngokuqoqwa kwezikweletu, kungenzeka ukuthi ucabanga nge-ejensi yokuqoqa izikweletu noma umsizi wesikhonzi senkantolo kunommeli wokuqoqa izikweletu. Lokhu kungenxa yokuthi wonke amaqembu amathathu akwazi ukuqoqa izikweletu ezingekho. Kodwa-ke, kunezinyathelo ezithile ezibalulekile enqubweni yokuqoqwa okungenziwa ngummeli wokuqoqa izikweletu:

IMISEBENZIUmmeli Wokuqoqwa KwesikweletuI-AGENCY YOKUQOQWA KWEZIKWELETUBAILIFF
Qoqa ama-invoyisi asele

Ukushaqwa kwemiphumela yasekhaya kanye nemali engenayo yesikweletu

Faka isicelo sokuqothuka

Ukuxazulula izingxabano zomthetho nokunikezela ngokwezifiso

Isimangalo sezimangalo ezingaphezulu kwe-EUR 25,000

Ukusingatha amacala okuqoqwa kwezikweletu omhlaba jikelele

URuby van Kersbergen

URuby van Kersbergen

Ummeli-womthetho

 Shayela ku +31 40 369 06 80

Kungani ukhethe Law & More?

Itholakala kalula

Itholakala kalula

Law & More Uyatholakala ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu
kusukela ngo-08: 00 kuye ku-22: 00 futhi ngezimpelasonto kusuka ngo-09h00 kuye ku-17: 00

Ukuxhumana okuhle nokusheshayo

Ukuxhumana okuhle nokusheshayo

Abameli bethu balalele udaba lwakho bese beza
ngecebo elifanelekile lokwenza

Indlela yomuntu siqu

Indlela yomuntu siqu

Indlela yethu yokusebenza iqinisekisa ukuthi ama-100% amakhasimende ethu asincoma nokuthi sikalwe ngokwesilinganiso nge-9.4

“Sengitholile
iseluleko sochwepheshe
ngesikhathi okuvunyelwene ngaso. ”

Uhlelo lwesinyathelo ngesinyathelo senqubo yokuqoqwa kwezikweletu

1. Isigaba sokuzijabulisa. Uma isimangalo sakho siqoqwa, inqubo yokuthula ingaqala kuqala ngabameli bokuqoqwa kwezikweletu baka Law & More. Kulesi sigaba, sizama ukunxusa okweletayo ukuthi akhokhe ngezincwadi kanye / noma ngocingo, okungenzeka lukhuphuke ngenzalo esemthethweni kanye nezindleko zokuqongelela ngokungafanele.

2. Izingxoxo. Ngabe unobudlelwano obuhle nozakwenu, futhi ungathanda ukugcina lobu budlelwano obuhle? Kulesi sigaba, sizama ukufinyelela esivumelwaneni phakathi kwezinhlangano ngezingxoxo futhi, ngokwesibonelo, senza amalungiselelo enkokhelo.

3. Isigaba sokwahlulela. Ukuhamba ngenqubo yokuthula akukuphoqelekile. Uma okweletayo engabambisani, abameli bethu bokuqoqa izikweletu bangakha amasamanisi bese bewathumela kumuntu okweletayo. Ngamasamanisi, okweletayo ubizelwa ukuvela enkantolo ngosuku oluthile. Esigabeni sezomthetho, sifaka isicelo sokukhokhwa kwemali esele kanye nezindleko zokuqoqa ngaphambi kwenkantolo.

4. Isinqumo. Ngemuva kokuthi okweletayo esethole isamanisi, uzobe esenikezwa ithuba lokuphendula kuleso sabelo ngencwadi. Uma okweletayo engaphenduli futhi engabonakali ekulaleleni, ijaji lizokhipha isahlulelo lapho likhona lapho linikeza khona isimangalo sakho. Lokhu kusho ukuthi okweletayo kufanele akhokhe i-invoyisi, inzalo esemthethweni, izindleko zokuqoqa kanye nezindleko zenqubo. Ngemuva kokuthi isinqumo sikhishwe yijaji, umsizi wesikhonzi senkantolo uzodlulisa lesi sinqumo kokweletayo.

5. Isinqumo. Ngaphambi kokuthi kuqale izinqubo zomthetho, kungenzeka ukuthi kuthathwe impahla yalowo okweletayo. Lokhu kubizwa ngokuthi okunamathiselwe kwi-Conservatory. Okunamathiselwe okulondoloziwe kuhloswe ukuthi kuqinisekiswe ukuthi okweletayo akakwazi ukulahla noma yiziphi izimpahla ngaphambi kokuba ijaji lithathe isinqumo, ukuze ukwazi ukubuyisa izindleko zakho kokweletayo. Uma ijaji linikeza isimangalo sakho, okunamathiselwe ngaphambi kwesahlulelo kuzoguqulwa kube okunamathiselwe komthetho. Lokhu kusho ukuthi izimpahla ezithathiwe zingathengiswa esidlangalaleni yisikhonzi senkantolo uma umboleki engakhokhi. Isicelo sakho sizokhokhwa ngemali etholakele yalezi zimpahla.

Ikhasi lokuqoqwa kwezikweletu - Law & More iwebhusayithi

Indlela yommeli oqoqa izikweletu

Izinyathelo ezichazwe ngenhla kufanele zithathwe ngenqubo ngayinye yokuqoqa. Kepha yini ongayilindela kusuka Law & MoreAbameli bokuqoqwa kwezikweletu lapho benza lezi zinyathelo?

• Ukuhlaziywa nezeluleko ngesimo sakho sezomthetho
• Ukuthintana ngqo kanye nomuntu siqu, kokubili ngocingo nange-imeyili
• Ikhwalithi nokubandakanyeka
• Thatha futhi uphendule ngokushesha nangempumelelo
• Ukuhlala phezulu kwecala
• Njalo cabanga phambili futhi ulungiselele izenzo ezilandelayo

Imisebenzi yokuqoqwa kwezikweletu

• Gada imigomo yokukhokha kanye nama-invoice wokubuyekeza
• Ukuxoxisana nabakweletwayo
• Ukubhala nokuthumela isaziso sokuzenzakalelayo
• Ukuvinjelwa kwemithi kadokotela nokusetshenziswa kokuphazamiseka
• Kubhalwa kwemasamanisi
• Ukwenza inqubo yezomthetho
• Ukubamba nokwenza ukubulawa
• Ukuphatha amacala wokuqoqwa kwezikweletu emhlabeni jikelele

imibuzo ejwayelekile ukubuzwa

Umthetho wokuqoqwa kwezikweletu eNetherlands uthinta ukuqoqwa kwemali (okungekho emthethweni) kwezimangalo zemali. Uma unikezela ngama-invoyisi asasele kubameli bokuqoqwa kwezikweletu, unikeza uhlobo lokugunyaza kubameli abaqoqa izikweletu ngokuya komthetho wokuqoqwa kwezikweletu ukuze baqoqe izimangalo zakho ezingakakhokhwa. Lokhu kuyinzuzo, ngokwesibonelo, kubantu abazimele noma izinkampani ezinesikhathi esincane ngokwazo noma ezifuna ukugxila ikakhulu ebhizinisini lazo eliyinhloko. Ngaphezu kwalokho, zonke izinhlobo zemithetho zinanyathiselwe (ekuqoqweni) kwama-invoyisi asasele, ngokwesibonelo maqondana nokuphoqelelwa nokuyalelwa, futhi kunezinhlaka eziningi ezithintekayo. Lokhu kwenza umthetho wokuqoqwa kwezikweletu uthakazelise, kepha ube yinkimbinkimbi. Kungakho kunconywa ukuthi kuhlangatshezwane nommeli wokuqoqwa kwezikweletu uma unezikweletu ezingakakhokhwa. Law & MoreAbameli bangongoti emkhakheni wezomthetho wokuqoqwa kwezikweletu futhi bayakujabulela ukukusiza.

Isinyathelo sokuqala okufanele sithathwe ukwazisa okweletayo ukuthi akahlangabezananga nesibopho sakhe sokukhokha. Kufanele umnikeze ithuba lokukhokha kungakapheli isikhathi esithile ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Uthumela isikhumbuzi esibhaliwe kulowo okweletayo, lokhu kubizwa ngokuthi isaziso sokwehluleka ukukhokha. Isikhathi sezinsuku eziyishumi nane zivame ukubhekwa njengesikhathi esizwakalayo lapho umuntu okweletayo ecelwa ukuthi akhokhe isimangalo. Ngokwemvelo, Law & MoreAbameli bokuqoqwa kwezikweletu bangakulungisela isaziso sokwehluleka ukukhokha imali. Uma kungekho saziso sokungakhokhi esithunyelwe, inkantolo izokwenqaba noma yisiphi isimangalo somonakalo. Kodwa-ke, kunezimo lapho ukuthumela isaziso sokuzenzakalelayo kungadingeki, ngokwesibonelo ukugcwaliseka kwesivumelwano kungenzeki unomphela. Noma kunjalo, kuyalulekwa ukuthi uhlale uthumela isaziso sokuzenzakalelayo ukuze uqiniseke. Uma isicelo sokukhokha singalandelwa, singaqala inqubo yokuqoqa.

• Imininingwane yalowo obolekayo nalowo okweletayo
• Imibhalo ehlobene nesikweletu (inombolo ye-invoyisi nosuku)
• Isizathu sokuthi isikweletu singakakhokhwa
• Isivumelwano noma amanye amalungiselelo okuhlobene nesikweletu
• Incazelo ecacile kanye nezizathu zamanani akweletwayo
• Noma iyiphi incwadi ebhaliwe phakathi komuntu okweletwayo nokweletayo mayelana nesikweletu

Law & More futhi inikeza ukusekelwa ukuvimbela ubungozi obuhlobene nokukhokha nokukhokha sekwedlule isikhathi. Isibonelo, weluleka amaklayenti ukuthi afake imibandela yokukhokha ngokwemigomo nemibandela ejwayelekile engavimbela ukungaqondakali uma kwenzeka kukhokhwe sekwedlule isikhathi. Ungathanda ukuthola eminye imininingwane ngalokhu? Sicela uxhumane nabameli beqoqo le- Law & More.

Ngabe okweletayo utholakala phesheya? Kuleso simo, izinto ezahlukahlukene zingadlala indima, njengolimi oluhlukile, isiko nemikhuba yokukhokha, okusho ukuthi ubungozi kumongo wenqubo yokuqoqwa kukhulu kunalabo abakweletwayo abavela ezweni labo. Kodwa-ke, kubameli bokuqoqwa kwezikweletu ze Law & More, lezi zinto azenzi isithiyo. Ngeke sivumele imingcele isivimbe ngakho-ke siyajabula ukukuqondisa enqubweni yokuqoqa lapho okweletayo azimise phesheya, ngaphakathi noma ngaphandle kweYurophu. Ngabe ungathanda ukwazi ukuthi yini esingakwenzela yona lapho ubhekene nomuntu okweleta kwelinye izwe? Sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu bazokujabulela ukukusiza.

Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini Law & More angakwenzela njengefemu yezomthetho e-Eindhoven?
Bese usithinta ngocingo +31 40 369 06 80 noma uthumele i-imeyili ku:

Mnu. UTom Meevis, ummeli ku- Law & More - [i-imeyili ivikelwe]
Mnu. UMaxim Hodak, ummeli kanye nokuningi [i-imeyili ivikelwe]

Law & More B.V.